Energie Dashboard

Bent u teler en heeft u concrete plannen voor omschakeling om uw bedrijf integraal te verduurzamen? Deze duurzame plannen halen de uitvoering vaak niet vanwege onzeker rendement, waardoor gangbare financiële ondersteuning niet mogelijk blijkt. Hoe kunt u wél omschakelen én de financiering goed regelen? Bij het Nationaal Groenfonds vindt u de financiering die een bank alleen niet kan leveren. Op 19 november (12.00-13.30) is er een webinar over het Investeringsfonds Duurzame Landbouw ‘Samen financieel sterker’. Onderwerpen die aan bod komen zijn werking van het Investeringsfonds, beoordelingscommissie en uitleg over criteria, ervaringen van agrarische ondernemers en nieuwe omschakelplannen en toegang tot het Investeringsfonds.

U kunt zich online aanmelden

 Pin It on Pinterest