Meet & Greet Energie
energie

Jose van Egmond over duurzame energie:

In onze gemeente Pijnacker-Nootdorp beslaat glastuinbouw 25% van de lokale economie. De sector heeft het zwaar en is gebaat bij verduurzaming en gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Geothermie, wind, zon en restwarmte zijn daarom belangrijke ontwikkelingen. Met name geothermie en restwarmte kunnen nieuwe perspectieven bieden voor de tuinbouw, onder meer door de mogelijkheden van een constante levering en een constante prijs.

Wij zijn er trots op dat we kwekers en tuinbouwondernemingen binnen onze gemeente hebben die het aandurven om als ware pioniers voorop te gaan. Dit soort innovatieve ontwikkelingen zijn goed voor het voortbestaan van een vernieuwende sector als de tuinbouw.

“470 appartementen worden verwarmd via het SMART grid”

Ammerlaan The Green Innovator is hiervan natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Deze ondernemer kan naast het zwembad en collega-tuinders nu ook bestaande woningen van een woningcorporatie van warmte voorzien. 

De rol van de overheid

Ammerlaan The Green Innovator is een prachtig voorbeeld. Maar ook bij dit bedrijf is het niet vanzelf gegaan. Want naast ondernemende kwekers en tuinbouwondernemingen heb je ook een actieve lokale overheid nodig. Een gemeente moet de rol van facilitator pakken en kansrijke initiatieven tot een succes maken. Bijvoorbeeld door de benodigde financiën voor te schieten en druk te zetten bij provinciale subsidies.

Markt en overheid moeten samenwerken om knelpunten en barrières te slechten. Daarbij moeten alle partijen dus hun verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast kan de overheid een onafhankelijke factor zijn in het netwerk tussen producent, distributeur, bouwers en verhuurders en warmteconsumenten. Bovendien kan de overheid hierbij optreden als verbindende factor.

Energietransitie

De energietransitie in Zuid-Holland is kansrijk. We hebben veel restwarmte in de havenindustrie: ruim 200 Petajoules aan warmte gooien we weg in zee. Die warmte kan worden benut voor de verwarming van bedrijven. Daarbij komt dat gasprijzen grillig zijn. Vooral de tuinbouwsector heeft daar last van; tuinbouwondernemers willen een stabiele levering van energie – dus warmte [- tegen een stabiele, aanvaardbare prijs.

De glastuinbouw als topsector loopt voorop als het gaat om stabiele duurzame energievoorziening. De tuinbouw heeft de techniek al enige tijd in de vingers, en behalve dat de sector in het kader van licence to produce wil verduurzamen, is het zelf aanbieden van fossielloze of fossielarme warmte een mogelijke inkomstenbron. Zo kunnen tuinders minder afhankelijk zijn van de instabiele fossiele markten uit Groningen, Rusland en Noorwegen.

 

Mijn eigen duurzame energie

Naast de winst die de verduurzaming oplevert voor de sector, werk je zo ook mee aan een schoner milieu voor jezelf en voor je kinderen. Dit vind ik een zeer belangrijk element in mijn functie als ambassadeur. Een prachtige rol waar ik zelf ook zelf heel veel duurzame energie kwijt kan.

 

Greenport West-Holland levert in 2030 wereldwijd een substantiële bijdrage aan de beschikbaarheid van voedsel en groen. Bedrijven en instellingen uit het cluster exporteren niet alleen voeding en siergewassen die in Nederland zijn geteeld. Ze zetten ook lokale productiebedrijven in afzetgebieden op. Met Nederlandse Innovaties en expertise kunnen zo ter plekke onder lokale omstandigheden goede producten geteeld en bij de consument gebracht worden. Ook leveren greenportbedrijven oplossingen op het gebied van waterhuishouding en verkoeling in stedelijke gebieden. Zij ontwikkelen en produceren waardevolle inhoudsstoffen voor voeding en medicijnen.Pin It on Pinterest