Jaarevent 2023

Een groot aantal ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en overheden wil meewerken aan het Innovatiepact van de Greenport. Dat bleek tijdens de Inspiratiesessie in het World Horti Center. Doel van de bijeenkomst was het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van kennis & innovatie.

Het Nederlandse bedrijfsleven in het  tuinbouwcluster behoort tot de wereldtop. Om die koppositie vast te houden, is het van belang dat we voortdurend blijven innoveren. Met het Innovatiepact wil de Greenport de innovatiekracht van de bedrijven versterken door focus en samenwerking te stimuleren, en daarmee de concurrentiekracht van het cluster internationaal vergroten.

Daarom heeft de Greenport het initiatief genomen voor het Innovatiepact. Doel van dit pact is een gezamenlijke inhoudelijke agenda en een gedeelde werkwijze op het gebied van kennis & innovatie. Het pact richt zich daarbij op een aantal thema’s (die zijn gebaseerd op de Greenport Visie 2030), namelijk: Gezondheid en Geluk,  Circulaire economie, Emissieloos produceren, Smart ketens en Innovatiehuis.

Daarnaast bevat het Innovatiepact vijf zogenoemde ‘kantelingen’: Van losse projectontwikkeling naar sturing op basis van de Greenportvisie 2030; Een geïntegreerde aanpak van vraagstukken binnen de thema’s; Van een onderzoekers-gedreven aanpak naar een meer ondernemers gedreven manier van werken; Van incidenteel en projectgebonden samenwerking naar proces- en netwerkgerichte samenwerking; Van kritische prestatie indicatoren (Kpi’s) gebaseerd op subsidie naar KPI’s op basis van de gezamenlijke Greenportagenda.

Vraag en aanbod koppelen

In februari wordt het Innovatiepact officieel ondertekend. Op 21 februari was er een Inspiratiesessie. Doel daarvan was het informeren van geïnteresseerde ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en overheden, vertelt Woody Maijers van Inholland, projectleider van Innovatiepact. “Daarnaast wilden we die partijen vragen bij welke thema’s en kantelingen ze betrokken willen zijn.”

De bijeenkomst in het World Horti Center werd geopend door gedeputeerde Adri Bom, voorzitter van de Greenport. Daarna waren er presentaties van Martin van Gogh van Hoogendoorn Growth Management over het digitale dashboard Tuinder Tom en van Gert Kant van Lentiz over de rol van het onderwijs.

Vervolgens mochten de meer dan veertig deelnemers hun naam plaatsen bij de thema’s en kantelingen. Dat gebeurde vol enthousiasme. Maijers: “Er waren heel veel partijen die aangaven mee te willen doen. Meer dan we hadden durven hopen.” Zo waren er telers met plannen voor een eigen experience center en zijn er initiatieven voor stage-onderzoeken op het gebied van verticale landbouw.

Bij al dergelijke plannen en initiatieven moet een concrete vraag worden gekoppeld aan een mogelijk aanbod bij onderwijsinstellingen. En daar zit de crux van het Innovatiepact, vertelt Maijers. “De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het creëren van een netwerk, zodat bij concrete vragen duidelijk is wat de vervolgstappen zijn vanuit het onderwijs, en dat die stappen ook daadwerkelijk worden gezet.”

Een sterkere sector

Met alle partijen die zich tijdens de Inspiratiesessie hebben gemeld wordt binnenkort contact opgenomen. Dan wordt de concrete kennis- en innovatievraag concreet gemaakt. Bovendien gaat het dan om de uitvoering: wat doet de geïnteresseerde partij zelf, welke andere partijen kunnen erbij betrokken worden, en zijn er bijvoorbeeld fondsen aan te vragen? “Het Innovatiepact kan werken als een hefboom.”

Maijers: “Doel van het Innovatiepact is het stimuleren van samenwerking op het gebied van kennis & innovatie. Dat betekent dat we bij plannen en initiatieven willen dat er meer partijen bij betrokken zijn. Open innovatie is de kern: niet één bedrijf moet beter worden van het Innovatiepact, maar de totale sector. Dat vraagt om transparantie en een smart keten.”

De komende periode werkt Maijers aan het verder vullen van het Innovatiepact, op basis van de input tijdens Inspiratiesessie. Het Innovatiepact wordt vervolgens 2 februari officieel getekend. Maijers: “We hopen dat nog meer bedrijven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en overheden uit de Greenport zich aansluiten bij het Innovatiepact. Door hun kennis- of innovatievraag te delen met anderen komen we allemaal verder.”

Wilt u ook deelnemen aan het Innovatiepact? Neem dan contact op met Woody Maijers: [email protected].

 

 Pin It on Pinterest