Jaarevent 2023

Van 9 tot en met 19 oktober 2017 staat in heel Nederland voedsel en gezondheid centraal tijdens de derde editie van Dutch Agri Food Week. Van boer tot voedselproducent, van kok tot wetenschapper, van supermarkt tot overheid; tijdens Dutch Agri Food Week laten zij zien hoe ze werken aan lekker, veilig en gezond voedsel en wat er in de totale keten van grond tot mond nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Vorig jaar trok Dutch Agri Food Week zo’n 30.000 bezoekers met 100 activiteiten en events verspreid over Nederland.

Dutch Agri Food Week is hèt platform waar aandacht is voor het stimuleren van innovatie, het verbinden van ondernemers, consumenten en overheden en het versterken van het positieve beeld van de Nederlandse agrifood sector. Centraal thema van de derde Dutch Agri Food Week is voedsel en gezondheid. Het programma wordt in de komende maanden ontwikkeld door de deelnemende regio’s en partners van Dutch Agri Food Week. Medio juni wordt het programma bekend gemaakt. Bedrijven, organisaties en instellingen in de agrifood sector die actief zijn rond het thema voedsel en gezondheid en zich willen presenteren tijdens de Dutch Agri Food Week worden opgeroepen hun belangstelling kenbaar te maken en bij te dragen aan het programma.

Groeiend podium

Dutch Agri Food Week is in 2015 gestart als een initiatief van de Topsector Agri & Food met Food Valley NL, AgriFood Capital, Greenport West-Holland en Brightlands Greenport Venlo. In 2016 waren zo’n 300 organisaties betrokken bij Dutch Agri Food Week. Dutch Agri Food Week bestaat door samenwerking en heeft de ambitie uit te groeien tot hèt nationale podium voor de agrifood sector. Iedereen met interesse in voedsel en voedselproductie, van consument tot professional is welkom tijdens Dutch Agri Food Week. Om innovaties te ontdekken, inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten, te leren en kennis te delen maar vooral om te genieten van lekker en gezond voedsel.

Over de sector

De Nederlandse agrifood sector is één van de economische sectoren die door de Nederlandse regering is aangemerkt als topsector. In de sector werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan innovatie en voedselvernieuwing. Nederland is het meest innovatieve agrifood land ter wereld. Internationaal onderzoek noemt Nederland het beste voedselland ter wereld, met het meest gevarieerde, gezonde, betaalbare en voedselrijke voedsel. (Oxfam Novib, 2014). Wereldwijd is er grote belangstelling voor de Nederlandse kennis en technologie op het gebied van duurzame, gezonde en veilige voedselproductie.

De agrifood– en tuinbouw sector wordt gevormd door 160.000 bedrijven en 740.000 mensen die hierin werken. De sector heeft een toegevoegde waarde van € 54 miljard, en is met een aandeel van 11,7% in het nationaal inkomen en werkgelegenheid de grootste maaksector van Nederland.Pin It on Pinterest