Meet & Greet Energie

Woensdagmiddag 9 december is de jaarlijkse Meet & Greet van het EnergieAkkoord van de Greenport. Dit jaar is het een digitale bijeenkomst. Thema is ‘Energie voor kas en stad’. Keynote speaker is wethouder Liesbeth van Tongeren van Den Haag: haar presentatie staat in het teken van de samenwerking tussen de tuinbouw en de stad in de energietransitie. 

De tuinbouw en de gebouwde omgeving (zoals steden en dorpen) kunnen samen optrekken en elkaar versterken in de energietransitie. Want met een goede samenwerking zijn gezonde business cases mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om warmtenetten. Daardoor zijn  grote stappen te zetten in het verder terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom heeft de Meet & Greet dit jaar als thema ‘Energie voor kas en stad’. 

Wethouder Liesbeth van Tongeren van Den Haag is keynote speaker: haar presentatie staat in het teken van de samenwerking tussen de tuinbouw en de stad in de energietransitie. Stijn Schlatmann geeft een toelichting op Warmtesamenwerking Oostland, waarin ook de koppeling met de gebouwde omgeving wordt gemaakt.

Programma

15.30 uur Start door dagvoorzitter Rob Veenman

  • Stijn Schlatmann (projectleider WSO): Warmtesamenwerking Oostland
  • Liesbeth van Tongeren (wethouder Den Haag): Samenwerking van stad en kas in energietransitie
  • Nieuw EnergieAkkoord door Frank van Kuppeveld (ambassadeur Energie Greenport West-Holland en wethouder Pijnacker-Nootdorp)
  • Jacco Besuijen (Telersvereniging Prominent, lid stuurgroep EnergieAkoord)
  • Bijdrage van Adri Bom-Lemstra (voorzitter EnergieAkkoord en Greenport West-Holland en gedeputeerde PZH)


17.00 uur Einde digitale bijeenkomst

Tijdens deze Meet & Greet is er voldoende ruimte voor interactie via de chat met de sprekers 

Deelnemen

De Meet & Greet wordt live gestreamd. Om deel te nemen kunt u zich vooraf aanmelden. U krijgt dan tijdig de juiste link toegestuurd.

 

 Pin It on Pinterest