Vacature
Programmasecretaris

Een Chinese delegatie bracht deze week een driedaags werkbezoek aan Zuid-Holland om zich te informeren over de tuinbouwsector en contacten te leggen met ondernemers uit de Greenport. Tijdens het bezoek bracht Adri Bom-Lemstra (voorzitter van de Greenport en gedeputeerde van Zuid-Holland) het probleem van illegaal kopiëren van gepatenteerde, Nederlandse plantenrassen aan de orde.

De delegatie telde circa 40 deelnemers en was afkomstig uit Yunnan, een zuidelijke, bergachtige provincie in China met 44 miljoen inwoners. Vanuit de Greenport-sector in Zuid-Holland was er grote belangstelling om kennis te maken met de Chinese bestuurders, ambtenaren en ondernemers tijdens een seminar op het provinciehuis.

Sander Smeding van Anthura vertelde de delegatie steeds meer last te hebben van illegale vermeerdering van plantenrassen. Bepaalde rassen, die vaak pas na jaren van onderzoek op de markt komen, zijn beschermd met een soort patentrecht. Waar in 2010 nog 50% van de markt bestond uit illegale kopieën in China, stelt Smeding, is dit percentage inmiddels gegroeid tot 70%.

Tegen dit probleem lopen steeds meer Nederlandse tuinbouwondernemers in China aan. Sommige ondernemers besluiten daarom geen zaken te doen met China of stoppen ermee. Bom-Lemstra vroeg hier aandacht voor bij vice-gouverneur Zhang Zulin van Yunnan en verzocht hem hier strenger tegen op te treden.

Bom-Lemstra zette in haar speech het belang uiteen van de Chinese markt voor de Zuid-Hollandse Greenport en dat bedrijven graag hun kennis en kunde aan China willen verkopen. “Bij ontwikkelen van innovatie en oplossingen voor de lokale Chinese markt werken we graag samen. Een kennismaking als vandaag is een eerste start om dit de komende jaren door te ontwikkelen.”

 Pin It on Pinterest