Jaarevent 2022

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof? Dat was de centrale vraag van een Digitale Meet up op donderdag 26 juni. Twee leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom en Jaap Bond, bespraken de kracht van het tuinbouwcluster, keken terug op de afgelopen periode en maakten een doorkijkje naar de toekomst.

Wat zijn de effecten van deze crisis op de lange termijn en moeten plannen misschien worden herijkt? Om hierop voorbereid te zijn worden er op dit moment toekomstscenario’s uitgewerkt zodat deze als hulpmiddel kunnen dienen voor ondernemers om keuzes te maken voor de lange termijn. Michiel Gerritsen (namens de tuinbouwbranches) en Nicolas van Geelen (strategisch adviseur Provincie Zuid-Holland) lichten de aanpak voor deze toekomstscenario’s toe. De nieuwe inzichten uit deze toekomstscenario’s worden verbonden met de regio’s, de verschillende productieclusters en de thema’s van het Tuinbouwakkoord. Deze worden behandeld tijdens het tweede Nationale Tuinbouwcongres.Pin It on Pinterest