Jaarevent 2023

Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, en voorzitter Greenport West-Holland, brachten 29 januari een bezoek aan het nieuwe fusiebedrijf Plantise. Op 1 oktober vorig jaar is met de fusie van plantenkwekerijen Leo Ammerlaan, Van der Lugt en de Grow Groep in Plantise, een van de grootste plantenkwekers van Nederland ontstaan. Het bezoek vormde de afsluiting van de fusiefestiviteiten. 

Plantise teelt jaarrond op 56 ha grond – verspreid over zeven locaties – biologische en traditionele groenten en sierteeltplanten voor de Nederlandse en buitenlandse markt. De nieuwe combinatie zet jaarlijks ruim 75 miljoen euro om. Naast de Nederlandse vestigingen beschikt Plantise over deelnemingen in onder andere Hongarije en Frankrijk, waarmee ook internationale groei kan worden gerealiseerd.

200 jaar historie samen

Het bezoek van commissaris van de Koning Jaap Smit en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra vormde de afsluiting van de festiviteiten rond de fusie. De drie oorspronkelijke familiebedrijven hebben opgeteld meer dan 200 jaar kennis en ervaring en zijn een economische factor van belang voor de gemeente Lansingerland en daarmee ook voor de provincie Zuid-Holland.

Ilone Ammerlaan CEO van Plantise was ‘ronduit vereerd’ met het bezoek van de commissaris. “Het geeft nog eens aan dat Plantise een factor van belang is en inmiddels op de kaart staat.”

Doel van het bezoek was om de provincie nader kennis te laten maken met het bedrijf. Onderdeel van het bezoek was een rondleiding binnen het bedrijf aan de Irisweg 40.

Gezien de omvang van het bedrijf (> 20 hectare) stapte de delegatie op de fiets teneinde een zo volledig mogelijke indruk te krijgen van Plantise. Daarbij werd ook stilgestaan bij duurzame initiatieven, zoals de Warmtecoöperatie en Aquareuse. Na de rondleiding werd een plaquette onthuld als eerbetoon aan de oprichters van de drie oorspronkelijke bedrijven.Pin It on Pinterest