Vacature
Programmasecretaris

Adri Bom-Lemstra is benoemd tot voorzitter van de Greenboard zijnde het bestuurlijk platform van Greenports Nederland. Zij volgt Jaap Bond op. 

Bom-Lemstra is in augustus aan haar tweede termijn begonnen als gedeputeerde voor Zuid-Holland. Net als de afgelopen jaren is zij als gedeputeerde verantwoordelijk voor de vier Greenports in Zuid-Holland. Bom-Lemstra was ook betrokken bij het ontstaan van Greenports Nederland tijdens het beraad van Boskoop. 

“Vanuit mijn rol als voorzitter van  de Greenport West-Holland weet ik hoe belangrijk landelijke samenwerking is. Door kennis uit te wisselen en krachten te bundelen op thema’s die landelijk spelen kunnen we écht het verschil maken. En onze innovatieve Nederlandse tuinbouwsector nog sterker maken. Daar zet ik me graag voor in”, aldus Bom-Lemstra.

Greenports Nederland

Op 14 december 2018 is stichting Greenports Nederland opgericht. De reden hiervoor was om zo de regionale Greenports te versterken en te verbinden op landelijke thema’s voor de tuinbouw. Greenports Nederland staat voor samenwerking en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouw thema’s die een landelijke aanpak vragen. Zo praat het tuinbouwcluster met één mond. De belangrijkste tuinbouw thema’s zijn energie, ruimtelijke inrichting, verslogistiek, innovatie, arbeid & onderwijs, gezonde mens & gezonde teelt en internationalisering. 

Tuinbouwakkoord

Greenports Nederland werkt aan de uitvoering van het Tuinbouwakkoord met een horizon van 10 jaar. Dit doet ze samen met de regionale Greenports, het bedrijfsleven, brancheorganisaties, de overheden en de onderwijs & kennisinstellingen. Het akkoord staat in het teken van “koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid”. De tuinbouw wordt gezien als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van “de stad gezond en leefbaar maken”.

 Pin It on Pinterest