Jaarevent 2023

Adrie Visbeen is CEO van Visbeen Holding BV en vanaf begin zeer betrokken bij de ontwikkeling van de Holland Terminal in Bleiswijk. De gemeente Lansingerland vroeg Visbeen naar het belang van de Holland Rail Terminal. En ook energiecommissaris Ruud Koornstra is positief over de Holland Rail Terminal.

Met de bouw van een railterminal wordt invulling gegeven aan de internationale trend om intensieve goederenstromen te bundelen in zogenaamde goederenhubs. In een goederenhub komen spoor en weg samen op één bedrijventerrein. Ondernemers, brancheorganisaties, Greenport West-Holland, Provincie Zuid-Holland, ProRail en de Gemeente Lansingerland werken samen hard om de Holland Railterminal te realiseren.Pin It on Pinterest