Agritech

Onlangs werd bekend dat Adri Bom-Lemstra afscheid neemt als voorzitter van onze Greenport: ze bekleedt die functie voortaan bij onze partner en buurman/buurvrouw Glastuinbouw Nederland. Dus ze blijft dicht in de buurt. En kort daarna kwam het goede nieuws: Meindert Stolk is de nieuwe gedeputeerde Zuid-Holland en dus onze nieuwe voorzitter. Een mooie gelegenheid dus voor een bedankje aan Adri en een welkomstwoord voor Meindert.

Mijn vorige voorwoord voor de Update stond in het teken van vrouwen. De aanleiding voor dat onderwerp was vooral het naderende afscheid van Adri Bom-Lemstra, de vrouw die de afgelopen vijf jaar aan het roer stond van onze mooie Greenport. Maar Adri is zoveel meer dan een vrouw. Ze is een inspirerende, enthousiaste en ondernemende bestuurder, die ervoor zorgde dat onze organisatie een spin in het web van de regio is geworden.

De Greenport ontstond ongeveer zeven jaar geleden, en Adri Bom-Lemstra werd begin 2016 aangesteld als voorzitter. Destijds was de organisatie klein: een programmamanager in mijn persoon, een projectteam en wat ondersteunende krachten die elk een paar uur per week tijd en energie staken in een club met een stip aan de horizon – Duurzame Greenport 2030 – maar met een onduidelijke route richting dat doel. Want de Bedrijfslevenvisie van de Greenport was dan wel duidelijk – een internationale draaischijf voor groenten, bloemen en planten – maar hoe bereik je dat exact?

Gaandeweg kwam de groei. Niet alleen in mensen (inmiddels een team van een ongeveer twintig experts) en projecten (enkele tientallen), maar zeker ook in de ambities, het bereik (de naam Greenport Westland-Oostland werd niet voor niets veranderd in Greenport West-Holland) én vooral de impact. 

Dat laatste behoeft enige uitleg. Bij de start moest de Greenport als organisatie eerst binnen de regionale tuinbouw laten zien waarvoor het staat en gaat. Dat is een hele uitdaging, maar volgens mij gelukt. De volgende stap was het werk búiten de tuinbouw en het leggen van cross-sectorale verbindingen. Dat ging stapsgewijs. Onder meer door de Roadmap Next Economy wisten we steeds meer ons netwerk te verbreden en te verdiepen.

Bij al die stappen speelde Adri Bom-Lemstra een cruciale rol. Ze combineerde haar kennis en ervaring als bestuurder met haar tuinbouw-kennis. En daarbovenop haar persoonlijkheid. Dat de Greenport onder haar de eerste grote stappen zette, was dus eigenlijk logisch. En tegelijk zijn we haar eeuwig dank verschuldigd.

De Greenport is inmiddels dus meer dan een ‘interne’ tuinbouwclub; het is een brede netwerkorganisatie die werkt vanuit de overtuiging dat het gehele tuinbouwcluster  een bijdrage kan leveren aan de economie en aan maatschappelijke uitdagingen – Sustainable Development Goals. De Greenport heeft dus een paar grote stappen gezet sinds de start. Greenport 4.0 zou je ons kunnen noemen.

Vanuit die ontwikkeling biedt  een nieuwe voorzitter ook weer kansen. Iemand met iets minder tuinbouwachtergrond, maar wel met een frisse blik, een breed vernieuwend netwerk, en met een nieuwe visie op de regio. Daarom ben ik zeer blij dat we gedeputeerde Meindert Stolk hebben mogen verwelkomen als nieuwe voorzitter. En hoewel Meindert en ik elkaar inmiddels kennen, wil ik toch enkele persoonlijke woorden aan hem richten.

Meindert, welkom in het Greenport cluster tuinbouw, het allermooiste hightech productie- en handelscluster in de regio, met bevlogen mensen, mooie en lekkere producten en met schitterende bedrijven, verbluffende innovaties. Een cluster dat zorgt dat we grote maatschappelijke doelen halen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, welbevinden en duurzaamheid. En een cluster dat in Zuid-Holland een belangrijke innovatieve en economische pijler is. Welkom!

In de volgende Update zal Meindert zichzelf voorstellen en kijken we vooruit en blikken we met Adri terug op haar periode als voorzitter.  

Jolanda Heistek
ProgrammamanagerPin It on Pinterest