Magazine Aan het werk

Olaf van Kooten neemt donderdag 26 november afscheid als lector Duurzame verbindingen in de Greenport. In zijn online afscheidsrede gaat hij in op de ontwikkelingen die de komende decennia nodig zijn in de tuinbouw voor een duurzame gezonde toekomst van mens, dier en planeet. Meld je aan via inholland.nl/tuinbouwvandetoekomst.

“De Nederlandse tuinbouw heeft een voorbeeldfunctie in de wereldwijde voedselproductie. Deze rol moet de tuinbouwsector oppakken, omdat we mondiaal bezig zijn om crisis op crisis te stapelen”, aldus Van Kooten. “Wil de mens overleven, dan zullen we meer ruimte moeten scheppen voor grote bossen, die ons overtollige CO2 weer op zullen nemen.”

Maar voor deze bossen hebben we ruimte nodig, meent Van Kooten. “Ruimte, die nu wordt ingenomen door enorme oppervlaktes aarde voor de productie van veevoer. De Nederlandse teelt in kassen biedt mogelijkheid voor intensieve groenten- en bloemen productie op een zeer beperkt oppervlak en zonder schade voor ons milieu. Bovendien produceren zij daarmee nutriëntenrijk voedsel waarmee veel niet-overdraagbare ziektes voorkomen kunnen worden.”

Om dit te realiseren moet er nog intensief geëxperimenteerd worden met fossielvrije energie, biologische bestrijding en ‘vierkantsverwaarding’ van alles wat er in de kas groeit. Een voorwaarde voor succes is de kasteelt te integreren in een circulaire economie, die door de burgers gewild en gedragen wordt. “Zolang de gemiddelde burger blijft denken dat groenten alleen uit de supermarkt komen, zal de maatschappelijke draagkracht onvoldoende blijken om deze ontwikkeling waar te maken.”

Meer informatie en aanmelden
De online ontbijtbijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 november 2020 van 8.00 tot 9.00 uur. Ga voor meer info en aanmelden naar inholland.nl/tuinbouwvandetoekomstPin It on Pinterest