Jaarevent 2023

Verschillende ondernemers maken zich voor de gehele tuinbouwsector sterk op verschillende podia. Recent stond bijvoorbeeld een inspirerend artikel van Rob Baan in het Financieel Dagblad. En het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weet geregeld duurzame tuinbouwondernemer Ted Duijvestijn (Duurzame Tomaten, en Greenport- bestuurslid)  te vinden voor de communicatie over de kansen van de tuinbouw. Ook nu weer voor het Platform Kringloop Landbouw. 

Het platform is een initiatief van het ministerie van LNV. Doel is om te laten zien op welke wijze boeren, tuinders en vissers in Nederland aan de slag zijn met kringlooplandbouw. Ted Duijvestijn heeft recent in een paneldiscussie, waar minister Schouten aanwezig zou zijn, de kansrijke positie van de glastuinbouw in de kringloopdiscussie onder de aandacht gebracht. In de kringloopprogramma’s gaat het meestal over landbouw (grondgebonden teelt). Om de kracht van de duurzame glastuinbouw op de agenda van de minister te zetten is nog meer de stem van ondernemers en organisaties nodig. Be good and Tell it!. Bekijk het volledige artikel en de video op de website van LNV

 Pin It on Pinterest