Jaarevent 2023

Tips van Stigas
Er leven veel vragen over de 1,5 meter maatregel. Stigas heeft op de website een aantal goede voorbeelden staan. Het overzicht wordt de komende tijd verder aangevuld.

Stichting SPAWW
De Stichting Private Aanvulling WW bracht een nieuwsbrief uit voor werkgevers. Samengevat biedt SPAWW werkgevers met betalingsproblemen een betalingsregeling aan en een milder incassoregime. Het BPL pensioenfonds heeft een regeling getroffen voor uitstel van betaling. Dat is via de pensioenadviseur aan te vragen. Over afdrachten aan het sectorfonds en WW is nog overleg gaande.

Reismogelijkheden arbeidsmigranten
De situatie aan de grenzen voor de reismogelijkheden van arbeidsmigranten is nog onduidelijk. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de huidige stand van zaken. De Nederlandse overheid is bij voortduring in overleg met de overheden van Europese landen om de situatie te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.

Ook de Europese Commissie presenteerde vandaag praktische adviezen om vrij verkeer van cruciale werknemers te waarborgen. U kunt deze hier terug vinden.

Matchen van vraag en aanbod bij arbeid
De nieuwe platforms Help ons Oogsten en het Platform Personeel Coronacrisis trekken veel aandacht van zowel het publiek als de pers. Zo’n 170 bedrijven hebben een vraag voor personeel uitstaan en er zijn zo’n 2.750 mensen die zich aanbieden, naast veel uitzendbureaus. Het lijkt er vooralsnog op dat de vraag groter is dan het aanbod. Veel bedrijven geven aan op relatief korte termijn (half april) een toename van de arbeidsvraag te verwachten. Op dit moment is de actuele vraag nog redelijk beperkt.

Onverzekerd werken
Er dient zich mogelijk een risico aan voor bedrijven waar mensen werken zonder ziektekostenverzekering. Deze mensen werken wellicht door als ze klachten hebben, omdat ze niet verzekerd zijn. Geadviseerd wordt om personeel altijd aan te melden voor de verzekering. Dubbele verzekering is geen optie; het ‘systeem’ ziet mogelijke dubbelingen en haalt deze eruit. In geval van een uitlener kan de werkgever zelf aan de uitlener vragen of mensen verzekerd zijn.

Huisvesting arbeidsmigranten
Ook voor huisvesting op eigen terrein of elders geldt dat mensen hierbij de 1,5 meter afstand in acht moeten kunnen nemen. Het meest praktisch is om meer huisvesting op eigen terrein te regelen door bijvoorbeeld extra units te plaatsen. Huisvesting elders, bij een collega bedrijf of vakantieparken is een optie. Houd dan wel rekening met de 1,5 meter maatregel bij het transport richting de werkplek, om eventuele problemen te voorkomen.

Hier treft u een overzicht aan van de Rijksoverheid met tijdelijke regelingen Noodpakket voor banen en economie.Pin It on Pinterest