Magazine Aan het werk

De boeren zijn de laatste weken volop in het nieuws. Het voorgenomen stikstofbeleid van het kabinet brengt het voortbestaan van veel bedrijven in gevaar. Ook in de glastuinbouw is het voortbestaan van bedrijven in gevaar. De oorzaak ligt in de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit. Dit is geen kwestie van beleid, dus de straat op gaan heeft geen zin. Maar omgaan met de gevolgen van deze ontwikkeling en zorgen dat de verduurzaming in de glastuinbouw door kan gaan is wél een kwestie van beleid.

Veel telers gaan door met besparen, maar de verduurzaming stopt. Dat was ook een van de conclusies op onze bijeenkomst van 22 april (waarover u meer leest in deze Update). Vorige week deed Glastuinbouw Nederland samen met veel partners nog een dringende oproep aan de politiek om een hiaat in de SDE++-regeling te repareren. De regeling gebruikt ketelgas als verkeerde referentie. Tuinders kiezen nu voor WKK met netlevering, omdat die warmte aanzienlijk goedkoper is dan ketelgas of duurzame warmte vanuit biomassa of geothermie. Het draagvlak voor plannen voor nieuwe projecten ontbreekt daarmee en bestaande projecten komen in 2023 in ernstige financiële problemen omdat de SDE-subsidie dan wegvalt.

In de glastuinbouw ligt de focus van de transitie op duurzame warmte. Duurzame warmtevoorziening is op de bedrijven zeer verweven met elektriciteitsproductie en -verbruik. De stuurgroep EnergieAkkoord wil meer beeld krijgen van de elektriciteitsvoorziening in een klimaatneutrale glastuinbouw. Daarom wordt deze maand een opdracht gegeven om daarvoor scenario’s te onderzoeken.

Daarbij komt als een van de opties vast ook WKK op waterstof aan de orde. Dit voorjaar verscheen een verkenning van BlueTerra Energy Experts in opdracht van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden van waterstof en glastuinbouw. In de regio proberen we met de conclusies uit dat rapport verder te gaan. Zo start WUR Glastuinbouw een project voor inpassing op bedrijfsniveau. Vanuit het EnergieAkkoord bekijken we of er mogelijkheden zijn voor lokale waterstofproductie door elektrolyse. Daar komt veel warmte bij vrij: die warmte kan direct in een warmtenet gebruikt worden.

Dit voorjaar heeft Nellie-Anne Guijt de rol van Menno Laan overgenomen als coördinator vanuit de provincie voor dit EnergieAkkoord. Menno was vanaf 2017 betrokken en gaat zich binnen het energieteam van de Provincie Zuid-Holland op andere zaken richten. We zullen hem zeker nog tegenkomen, want tuinbouw kan niet zonder energie en regionale energievoorziening kan niet zonder tuinbouw. We danken Menno voor zijn rol en tomeloze inzet en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.
Tot slot informeer ik u dat ondergetekende onlangs aan de stuurgroep heeft aangegeven dat hij per einde 2022 zijn functie als programmaregisseur om persoonlijke redenen wil beëindigen. Tot die tijd ben ik echter nog volop actief met de activiteiten waarover u in deze mail leest.

Inmiddels is een functie-omschrijving beschikbaar en uw suggesties voor een mogelijke opvolger zijn welkom. Afsluitend wens ik u allen een fijne zomer en een goede vakantie.

Nico van Ruiten
Programmaregisseur EnergieAkkoordPin It on Pinterest