Meet & Greet Energie

Onlangs werd het convenant Broekpolder 2040 ondertekend. Daarmee spreken de ondertekenaars af dat de reconstructie van het Westlandse gebied (van circa 600 hectare) wordt geregeld door een coöperatie van bedrijfs- en woningeigenaren. Over drie jaar moet er een plan voor het gebied gepresenteerd worden. Erik Persoon (bestuurslid Greenport West-Holland) is een van de coöperatieleden.

De Broekpolder zou opnieuw ingericht moeten worden. Het gebied is nu een lappendeken van wegen en lanen, bedrijven en woningen. Maar hoe kan die reconstructie georganiseerd worden dat alle betrokkenen een stem krijgen? Hoe kunnen bijvoorbeeld de belangen van de honderden woningeigenaren worden meegenomen in het uiteindelijk ontwerp? Daarvoor werd begin dit jaar de Coöperatie Broekpolder opgericht. Daarin zijn de circa 100 bedrijven en honderden woningeigenaren in het gebied vertegenwoordigd. De Coöperatie was op 26 oktober een van de ondertekenaars van het convenant, samen met gemeente Westland (wethouder Abee), provincie Zuid-Holland (Gedeputeerde Bom-Lemstra) en Hoogheemraadschap van Delfland (hoogheemraad Ouwendijk).  De Greenport West-Holland ondersteunt deze samenwerking vanuit haar ambitie ‘Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling’, waarbij de Broekpolder en de samenwerking tussen bewoners, overheden en bedrijfsleven een voorbeeld is voor de rest van de regio.

Erik Persoon (bestuurslid van Greenport West-Holland) ondertekende namens de Coöperatie: “Het gebied is ruim 600 hectare. Dat is te groot om in één keer te bespreken. Daarom komen er laanbijeenkomsten. We bespreken dan kleinere gebieden. Uiteindelijk ontstaat een totaalplan voor de Broekpolder: waar komt bijvoorbeeld recreatie, waar wateropslag, waar ligt de nadruk op wonen en waar op werken? Met deze werkwijze lopen we eigenlijk voor op de Omgevingswet, die onder meer als doel heeft dat burgers meer inspraak hebben bij de inrichting van de openbare ruimte.”

Dat is niet vanzelf gegaan, aldus Persoon. Het afgelopen jaar zijn er veel bijeenkomsten geweest met betrokkenen. “Er zit veel denkwerk in. We hebben uitgerekend dat er in totaal ruim 2.000 uur vergaderd is. Dat alleen al is van grote waarde. Zulke bijeenkomsten leveren ook veel energie op. En niet te vergeten: we hebben enorm geprofiteerd van de steun van Adri Bom-Lemstra. Zij Is een zeer belangrijke speler vanuit haar functie als gedeputeerde en haar rol als voorzitter Greenport West-Holland.”

[Lees het persbericht over de ondertekening van het convenant]Pin It on Pinterest