Magazine Aan het werk

Het is niet toegestaan om telers een bindend advies te geven over beperking van de productie. Dat blijkt uit het contact dat er is geweest met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Gedachte was om te ‘sturen’ op teeltarealen om overproductie te voorkomen, productiekosten te beperken en (veel) te lage prijzen tegen te gaan. ACM geeft echter aan dat er wel een advies is te geven, maar dat dit nooit bindend mag zijn. De ondernemer is dus niet verplicht om dit op te volgen. Wanneer een brancheorganisatie een dergelijk advies wil afgeven aan haar leden, is hiervoor eerst toestemming nodig van ACM. Dit is conform de regels die binnen de Europese Unie van kracht zijn. Ons advies is om collectieve initiatieven die nodig zijn om de markt weer in een stabiele omgeving te krijgen vroegtijdig voor te leggen aan ACM.Pin It on Pinterest