Meet & Greet Energie

willem kemmersMaandelijks vertellen we u in deze digitale Update wat er speelt in Greenport West-Holland. Deze keer doen we dat net even anders. De Update staat namelijk helemaal in het teken van Biobased Greenport West-Holland.

Sinds half maart lijkt het alsof mensen bewuster worden: bewuster van wat we hadden, hebben en zouden willen. Opeens is er nauwelijks meer een vliegtuig in de lucht. De lucht lijkt zelfs veel blauwer, en PV-panelen leveren meer energie dan andere jaren. 

Nederland lijkt ook bewuster met materialen om te gaan, en daadwerkelijk met circulaire en biobased economie aan de slag te willen. De schok was ook groot voor velen toen we het storten van bloemen en planten in het nieuws zagen aan het begin van de coronacrisis. Niet alleen om de prachtige producten, maar ook de verpakkingsmaterialen eromheen. Tot nu toe gebeurde veel op de achtergrond, zo leek het. Maar steeds meer initiatieven worden concreet en zichtbaar. Zo komen er steeds meer bedrijven en producten met een lagere footprint.

Ook de markt verandert. Zo heeft de minister van infrastructuur en waterstaat op 15 juni een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin toelichting geven wordt hoe de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten’ eruit ziet. Circulaire projecten gaan voorrang krijgen, boven niet-circulair bij aanbestedingen! 

Vanuit hetzelfde ministerie is er begin juni de opdracht verstrekt via het Versnellingshuis Nederland Circulair voor het project ‘Doorbraakproject Sierteelt’, waarin het doel is met de sierteelt grote stappen richting blijvende circulariteit te zetten.

Kortom: op veel vlakken en in verschillende lagen van onze maatschappij is nu daadwerkelijk te zien dat de maatschappij verandert. Biobased en circulair is de weg waarop de maatschappij is ingeslagen en de tuinbouwsector is een spil in de biobased economy. De nieuwe businessmodellen draaien om het maximaal gebruiken (verwaarden) van plantaardige producten. Daar liggen mooie kansen.

Willem Kemmers
Projectmanager Biobased Greenport West-HollandPin It on Pinterest