Jaarevent 2023

Bouwmaterialen van tomatenstengels, cosmetica van sierteeltgewassen en tomaten met hoge gehaltes gezonde inhoudstoffen. De tuinbouw heeft alles in zich om dé producent van biobased toepassingen te worden. Maar het buitenland zit niet stil. Daarom is het hoog tijd dat ondernemers, overheden en kennisinstellingen nog meer de handen ineen slaan, vertelt Karin Zwinkels, wethouder gemeente Westland en bestuurslid Gezondheid & Geluk van de Greenport. “Hoe hoogwaardiger de toepassing, hoe hoger de mogelijke inkomsten.”

Biobased is booming, ook in de tuinbouw. En terecht. Door plantaardige materialen te gebruiken zijn minder fossiele materialen nodig. Bovendien heeft de tuinbouw veel plantaardige materialen beschikbaar – zowel in de vorm van producten als in de vorm van ‘reststromen’.

Er zijn dan ook steeds meer biobased initiatieven in en rondom de sector, zoals het tomaten-T-shirt, anti-diabetes-thee en tomatenkarton & papier. Maar tegelijk is dat nog maar het begin: er is nog veel meer mogelijk, vertelt Karin Zwinkels, wethouder gemeente Westland en bestuurslid Gezondheid & Geluk van de Greenport. En om die mogelijkheden te verkennen zou nóg meer samengewerkt moeten worden. “Door samenwerking ontstaan de mooiste dingen.”

Biobased biedt veel kansen, wordt vaak gezegd. Waaruit bestaan die kansen?

“Biobased heeft veel verschillende lagen, zoals het gebruik van restmaterialen, aandacht voor plantinhoudstoffen en het beperken van fossiele materialen. Wat al die lagen gemeen hebben is maatschappelijke acceptatie en duurzaam ondernemen. Minister Schouten zegt ook: ‘Duurzaamheid gekoppeld aan de hoge opbrengsten van de Nederlandse glastuinbouw, dat is wat de wereld nodig heeft. Als dat geen kansen biedt voor een sector die door de minister als voorbeeld wordt aangehaald, dan weet ik het niet meer.”

Wat is daarvan een concreet voorbeeld?

“Neem het gebruik van plastic voor verpakkingen. Maatschappelijk wordt het steeds minder geaccepteerd dat producten in plastic worden verpakt. Ondernemers moeten daarom alternatieven bedenken en producten op de markt brengen die langer bewaarbaar zijn. Dat vraagt dus om een ketenbenadering. Want niet alleen telers, maar ook de verpakkingsindustrie, transporteurs en – niet op de laatste plaats – supermarkten zullen met elkaar alternatieven moeten ontwikkelen.”

Wat is er nodig om die kansen te verzilveren?

“Technisch gezien zijn er veel mogelijkheden, maar vaak zijn vraag of aanbod nog niet rijp voor nieuwe initiatieven. Daarvoor zijn meestal valide argumenten en redenen. Zo zijn we al lang bezig met het verwaarden van de circa 140 kiloton plantaardige stromen uit het tuinbouwcluster. Vanwege vervuiling met plastic clips en touwtjes is het nog niet haalbaar die reststromen te verwerken tot bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen. Daarnaast moet er natuurlijk vraag zijn naar zulke biobased producten.”

Hoe kunnen we die zaken oplossen?

“Dat vraagt samenwerking binnen de triple helix, dus ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Met samenwerken bedoel ik niet alleen lokaal, maar ook regionaal, nationaal en zelfs internationaal. Daarom ben ik blij met de samenwerking met Vlaamse en Britse partners binnen Bioboost. En het vergt ook proberen, zonder overal het wiel opnieuw uit te vinden. Ik zeg wel eens: van proberen kun je leren.”

Over internationaal gesproken: in het buitenland gebeurt veel op het gebied van biobased initiatieven. Zijn we nog op tijd?

“Dit is het belangrijkste tuinbouwcluster ter wereld en we voldoen aan veel randvoorwaarden om de stap naar een biobased economie te maken. Maar inderdaad: de concurrentie zit niet stil. Investeren in kennisontwikkeling en innovatie zijn daarom cruciaal. Daarom heeft de gemeente Westland een kennis- en innovatieregeling in het leven geroepen. Ik ben ervan overtuigd dat de omschakeling naar een biobased en circulaire economie kans van slagen heeft. Maar het is een andere manier van denken en produceren, en dat is dus een proces van lange adem. Maar uiteindelijk zijn er grote kansen voor innovatieve ondernemers. En hoe hoogwaardiger de toepassing, hoe hoger de mogelijke inkomsten.”Pin It on Pinterest