Energie Dashboard

In het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025 werken SIGN, Biobased Greenport West-Holland, andere Greenports en een aantal ministeries samen aan het verwaarden van reststromen. SIGN onderzocht met BioTreatCenter hoe een regionaal Biomassa Living Lab de verwaarding van reststromen in nieuwe ketens kan versnellen. Naast nieuwe raffinagetechnologie vergt dat het opbouwen van een gemeenschap van ondernemers die durven te investeren in de toekomst. Lees meer in de nieuwsbrief van SIGNPin It on Pinterest