Jaarevent 2023

Er leven veel vragen over de noodkredietregeling. Het merendeel betreft de afsluitprovisie en het feit dat in een aantal situaties de ondernemer privévermogen moet ‘inbrengen’. In de vorige nieuwsbrief (#2, van 27 maart) besteedden we al aandacht aan het Borgstellingfonds. Gelet op alle vragen geeft de Taskforce Financiën van de crisisorganisatie nogmaals toelichting op de regelingen. Dit bericht is samen en in afstemming met de banken opgesteld. De Taskforce ondersteunt overigens de oproep van topman Wiebe Draijer van de Rabobank om de afsluitprovisie af te schaffen.

De regeling en aanvraagprocedure voor noodkrediet/overbruggingsfinanciering voor werkkapitaal loopt onder garantie van de overheid. Het ministerie van LNV en RVO maakten dit mogelijk, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken. Voor de primaire agrarische sectoren is dit het Borgstellingsfonds voor de Landbouw (BL-C). Voor bedrijven verderop in de keten is dit de BMKB-C. Indien ondernemers te maken hebben met een liquiditeitstekort of verwachten dit te krijgen, kunnen zij een financieringsverzoek bij hun bank voorleggen. De bank kan een beroep doen op een (gedeeltelijke) garantstelling van de overheid. In alle gevallen is de bank het loket voor de ondernemer. Informeer daarom bij uw bank hoe informatie (bijvoorbeeld in welk format) moet worden aangeleverd.

A. Financieel gezonde bedrijven waarbij de situatie in de pre corona periode leidend is

Ondernemer verzoekt de bank om een overbruggingsfinanciering en overlegt daarbij een onderbouwde liquiditeitsbegroting, met daarin het te verwachten liquiditeitsverloop voor de komende 12 maanden. Over de gekozen uitgangspunten moet overeenstemming zijn met de bank. De bank meldt de aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en stelt binnen enkele dagen de financiering beschikbaar.

De éénmalige provisie die wordt afgedragen aan de overheid bedraagt 3% van het landbouwborgstellingskrediet (BL-C). Voor starter/overnemers (ondernemers die korter dan 3 jaar voor eigen rekening een bedrijf exploiteren) bedraagt deze éénmalige provisie 1%. Voor de BMKB-C bedraagt de provisie voor alle doelgroepen 3,9%.
Bij inzet van de BL-C en BMKB-C is de persoonlijke borg van de natuurlijk persoon die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan de BV, 10% van het borgstellingskrediet (in plaats van regulier 25%). Een natuurlijk persoon in de vorm van een VOF of maatschap c.q. eenmanszaak is zoals gebruikelijk altijd voor 100% aansprakelijk voor zijn schulden.

B. Bedrijven waar het toekomstperspectief al voor de corona periode onder druk staat

Ondernemer verzoekt de bank om een overbruggingsfinanciering en overlegt daarbij een onderbouwde liquiditeitsbegroting, met daarin het te verwachten liquiditeitsverloop voor de komende 12 maanden. Over de gekozen uitgangspunten moet overeenstemming zijn met de bank.

De bank legt de aanvraag ter toetsing betreffende het toekomstperspectief voor aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij positief advies stelt de bank binnen enkele dagen de financiering beschikbaar.
De éénmalige provisie die wordt afgedragen aan de overheid bedraagt 3% van het landbouwborgstellingskrediet (BL-C). Voor starter/overnemers (ondernemers die korter dan 3 jaar voor eigen rekening een bedrijf exploiteren) bedraagt deze éénmalige provisie 1%. Voor de BMKB-C bedraagt de provisie voor alle doelgroepen 3,9%.
Bij inzet van de BL-C en BMKB-C is de persoonlijke borg van de natuurlijk persoon die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aan een BV verschaft, 10% van het borgstellingskrediet (in plaats van regulier 25%).
Een natuurlijk persoon in de vorm van een VOF of maatschap c.q. eenmanszaak is zoals gebruikelijk altijd voor 100% aansprakelijk voor zijn schulden. Klik hier voor meer informatie.Pin It on Pinterest