Vacature
Programmasecretaris

Binnen het programma Circulaire Teeltmaterialen en Verpakkingen werkt Greenport West-Holland aan een verantwoord gebruik van plastics in de glastuinbouw. De afgelopen maanden is in een innovatietraject in samenwerking met Avans Hogeschool door een afstudeerstudent onderzoek gedaan naar het gebruik van loopfolie in de kas. Hiervoor zijn verschillende tuinbouwondernemers en belanghebbenden geïnterviewd. Op 2, 4 en 9 mei worden in het World Horti Center brainstormsessies georganiseerd over het meest optimale gebruik van loopfolies in een circulaire economie. Lees de uitnodiging

 Pin It on Pinterest