Magazine Aan het werk

Op 2 oktober 2020 start op initiatief van Kasgroeit in samenwerking met Inholland Academy de brancheopleiding Glastuinbouw. De brancheopleiding is een modulaire opleiding die speciaal is opgezet voor medewerkers die zich willen ontwikkelen naar een hoger niveau binnen het glastuinbouwbedrijf waar ze werken. De snelle beleidsmatige en technologische ontwikkelingen in de sector vragen om steeds andere competenties van vooral leidinggevenden en teeltspecialisten. De brancheopleiding kent daarom twee richtingen; Bedrijfsvoering en Teelt. De brancheopleiding gaat nu definitief van start op vrijdag 2 oktober a.s. vanuit het World Horti Center. Inschrijven is nog mogelijk, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De brancheopleiding Glastuinbouw

De brancheopleiding is praktijkgericht omdat er gebruik wordt gemaakt van vraagstukken uit het bedrijf. De opleiding duurt gemiddeld twee jaar en is verdeeld over vier blokken. Er is keuze uit twee richtingen: Bedrijfsvoering en Teelt. Gedurende het traject wordt volop gewerkt aan de zogenaamde ‘21e eeuwse vaardigheden’ zoals: samenwerken, problemen oplossen, communiceren en innoveren. Deze competenties zijn essentieel om goed te kunnen functioneren in een duurzaam, toekomstbestendig glastuinbouwbedrijf.

Maatwerk

In de wereld van leren en ontwikkelen is veel veranderd. De brancheopleiding Glastuinbouw speelt hier met maatwerk op in. Het leren in een leslokaal verplaatst zich steeds meer naar het leren in de praktijk. In de brancheopleiding leert de werknemer door te werken aan vraagstukken die relevant zijn voor het bedrijf. In combinatie met online leren en persoonlijke begeleiding, sluit dit aan bij de nieuwe manier van leren. Leren door te doen. Niet iedere medewerker is hetzelfde en heeft dezelfde leerbehoefte en ook de bedrijven verschillen van elkaar. De flexibiliteit van de brancheopleiding biedt hier uitkomst op. Dit betekent dat de tijdsbesteding aan de opleiding wordt aangepast aan de drukke en rustige periodes van het bedrijf. Zo is de werknemer beschikbaar als dat nodig is. Maatwerk is daarom van groot belang.

Kasgroeit

Kasgroeit is een initiatief van de vakbonden en werkgeversorganisaties die actief zijn in de glastuinbouw; CNV, FNV, Glastuinbouw Nederland en Plantum. Ons gezamenlijk doel is het bevorderen van werken, leren en ontwikkelen in de glastuinbouw.
Wil je meer weten over de brancheopleiding Glastuinbouw? Kijk op de website van Kasgroeit of neem contact op met Anneke Postma: [email protected] of 088 – 329 20 70. Direct inschrijven kan via https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/inschrijven/inschrijvenpeoplesoft?opleiding=Brancheopleiding%20Glastuinbouw.Pin It on Pinterest