Nieuwe Energie

Binnen de tuinbouwsector wordt al hard gewerkt aan circulair gebruik van plastics. Vooral hergebruik (of ‘Reuse’) lijkt nog een ondergeschoven positie te hebben. (Logistieke) hergebruiksystemen vragen om ketensamenwerking en een innovatieve blik. Kan de sector verder kijken dan de huidige verpakkingen en productinnovaties? En kan de sector nieuwe ketensamenwerkingen of nieuwe retoursystemen bedenken om plasticverbruik te verminderen en (nog) meer circulair te worden? Daarom schrijft de Provincie Zuid-Holland in de serie P>ACT: Circulair kunststof Challenges een challenge uit op het gebied van herbruikbare verpakkingen.

Vanuit de strategie Circulair Zuid-Holland werkt de provincie Zuid-Holland aan meerdere onderwerpen waaronder kunststoffen. Om onze ambitie 100% circulair in 2050 te halen stimuleren wij de ontwikkeling van innovaties die daaraan kunnen bijdragen. Samen met onze Oost NL, InnovationQuarter, de provincie Overijssel werken wij samen in P>Act. Met dit netwerk brengen wij ketens van bedrijven, overheden, innovators/startups en kennisinstellingen samen in actie rond de doelstelling van de nationale Transitie Agenda Kunststoffen.

De provincie Zuid-Holland is benieuwd naar slimme retoursystemen voor de tuinbouw (business to business) van herbruikbare verpakkingen. Het systeem omvat:

  • Toepassing in (een deel van) de keten
  • De benodigde logistiek, reiniging en monitoring, gericht op samenwerking in de keten
  • Een alternatief product dat de functie(s) van een verpakking vervangt, of een circulair alternatief (zoals recyclaat of biobased materiaal)

Deelnemers wordt gevraagd een idee in de vorm van een projectplan op te stellen. De winnaar maakt kans op een prijs 50.000,- euro om te werken aan de uitwerking van dit plan en het uitvoeren van een pilot, prototype. Bij het beoordelen van de challenge wordt gekeken naar de impact op het sluiten van de kunststofketen, de mate van vernieuwing, betrokkenheid van ketenpartners, en schaalbaarheid en haalbaarheid.

Voor wie?
Ondernemers, startups, logistieke partners, tuinbouwbedrijven, wereldverbeteraars en andere slimme koppen

Meer informatie
Meer weten over de challenge? Bezoek dan de website van Provincie Zuid-Holland: https://starthubs.co/zuid-holland/Minder-plastic-in-tuinbouw. De provincie organiseert in juli en september voorlichtingsbijeenkomsten over de procedure en de criteria. Verwachte indiendatum projectplan: 13 september.Pin It on Pinterest