Jaarevent 2023

Op 18 mei wordt de volgende fase van COASTAR ingeluid. Dat gebeurt tijdens een conferentie in Scheveningen. De Greenport is een van de partners van dit gezamenlijke project in de regio Den Haag, Westland en Rotterdam.  

COASTAR staat voor gerichte en grootschalig inzet van de (diepere) ondergrond voor zoetwatervoorziening en –beheer, middels ondergrondse berging van zoetwater en winning van brakwater. COASTAR raakt aan circulariteit, klimaatverandering, en zoetwater-beschikbaarheid voor drinkwater, tuinbouw, industrie, natuur en (stedelijk) waterbeheer.

Uitgewerkte praktijkvoorbeelden tonen aan dat COASTAR een haalbaar en wenkend perspectief biedt als belangrijk onderdeel in het oplossen van (zoet)watervraagstukken in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Met een groot potentieel langs de hele Nederlandse kust en deltagebieden in de wereld.

De COASTAR-conferentie op 18 mei luidt een nieuwe fase in, aldus de organisatie. Een fase van nadere uitwerking en beproeving van COASTAR-concepten, als opmaat naar onderbouwde beslissingen over mogelijke toekomstige realisaties.

Programma

09.00 – 09.30 Inloop
09.30 – 09.55 Welkom – Michiel van Haersma Buma, voorzitter Allied Waters en dagvoorzitter
De essentie van COASTAR – Klaasjan Raat (KWR)
09.55 – 10.10 Keynote – Wim Kuijken, Deltacommissaris
10.10 – 10.40 Interactie en pauze
10.45 – 11.45  Drie presentaties over toepassingen van COASTAR in Zuid-Holland:

  •          Noordplaspolder – Gu Oude Essink (Deltares), gevolgd door een bestuurlijke reflectie
  •          Solleveld – Toon Boonekamp (Arcadis), gevolgd door een bestuurlijke reflectie
  •          Waterbank Westland – Koen Zuurbier (KWR), gevolgd door een bestuurlijke reflectie

Presentatie over de toepassing van COASTAR in Laag-Nederland en de wereld

  •          Esther van Baaren (Deltares)

11.45 – 12.00  De roadmap van COASTAR naar de toekomst: intenties, interesses en ambities.
Bestuurders aan zet.
12.00 – 13.00  Walking lunch

Aanmelden

De COASTAR-conferentie vindt plaats in Paviljoen de Witte, Pellenaerstraat 4, Scheveningen. U kunt zich online aanmelden.Pin It on Pinterest