Jaarevent 2023

Bart Kuipers, senior research manager port economics van Erasmus Universiteit Rotterdam, schreef onlangs een column over de Roadmap Next Economy (RNE) voor het magazine Mainport. Deze column sluit naadloos aan op hoe de Greenport de samenwerking binnen de RNE. Daarom leest u – met toestemming van Bart Kuipers – de tekst hieronder.

Dwars bezig blijven

Voor mij ligt de ‘Roadmap Next Economy’, het resultaat van de veelbesproken komst van Jeremy Rifkin naar onze regio. Voor buitenstaanders was sprake van een oorverdovende stilte sinds zijn komst werd aangekondigd. Voor een grote groep betrokkenen, waar uw columnist één van was, was het een periode van veel lezen—alleen Rifkins rapport is meer dan 500 pagina’s—veel overleggen, veel schrijven, veel inspiratie en veel schakelen. Intellectueel schakelen. Ik werkte samen met soortgenoten uit diverse geledingen van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Mensen waar ik normaal nooit mee te maken heb, die ik niet kende—of slechts van het tv-kijken zoals Rob de Wijk van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag—en die vaak een heel andere taal spraken dan de taal van de Rotterdamse haven, al is ‘pleur(t) op’ tegenwoordig ook goed-Haags. Daarnaast werd in het project een aantal dynamische startups ingeschakeld, voorbeelden van het type bedrijf dat de toekomst van de regio belichaamt.

Het belangrijkste resultaat was voor mij dat het proces een goed voorbeeld is van hoe de Next Economy werkt, namelijk buiten je eigen vertrouwde kaders opereren en verbindingen leggen tussen andere disciplines en thema’s. Dit leggen van verbindingen wordt aangeduid met de term ‘cross-over’. En het samenwerken van kennisinstituten, brancheorganisatie en grote bedrijven van verschillende sectoren betekent dat nieuwe combinaties ontstaan. In het Next Economy-project zijn diverse kansrijke cross-overs benoemd. Denk bijvoorbeeld aan de greenport en de mainport, twee van de belangrijkste clusters in de Nederlands economie, clusters met een lange historie en alle twee met een noodzaak tot versnelling en vernieuwing. Want hoe sterk deze twee clusters ook zijn, ze hebben als dragende economische motoren niet kunnen voorkomen dat de regio achteraan bungelt in Europa als het gaat om economische groei en groei van de werkgelegenheid.

In de Roadmap Next Economy is een aantal projecten gedefinieerd dat beide clusters nieuwe groeiperspectieven geeft. De belangrijkste achterliggende impulsen komen vanuit de digitale economie. ‘Smart Digital Delta’ is één van de vijf transitiepaden en projecten als ‘Port as a service’ en ‘Growing as a service’ zijn er op gericht om nieuwe technologie te ontwikkelen: onbemande schepen, intelligent onderhoud via internet, havenbewaking met sensoren en dergelijke. De kern van de aanpak is dat ‘field labs’ worden ontwikkeld—testlocaties om te experimenteren met nieuwe technologie, zoals 3D-printen—en dat dergelijke field labs nieuwe doorbraken genereren in de digitale infrastructuur voor de haven. Ook voor de greenports kunnen bijvoorbeeld groeiverbeteringsprogramma’s met behulp van digitale dienstverlening aangeboden worden als dienst.

Ik denk dat het samenwerken met alle betrokkenen in deze regio, onder impuls van Jeremy Rifkin, mede een klimaat heeft geschapen waarvan ook de recente Transitiecoalitie een resultaat is, de coalitie van bedrijven die de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 wil versnellen. Een groot deel van deze bedrijven is ook in het project Next Economy samengekomen en omarmt doelen als een klimaatneutrale maatschappij—meer nodig dan ooit nu het klimaat in de VS fundamenteel is veranderd.

Het is erg te hopen dat wij na het publiceren van de Roadmap naar de Next Economy niet allemaal weer terug gaan in ons hok maar dwars bezig blijven!

 Pin It on Pinterest