Jaarevent 2023

Drechtsteden en InnovationQuarter organiseren op 14 november ‘Dare2Cross: Create value with big data’. Tijdens deze bijeenkomst leggen bedrijven en organisaties uit onder meer de offshore, gezondheidszorg en luchtvaart hun cases voor aan een geselecteerd publiek. Het doel: tot nieuwe samenwerkingen komen en daarmee nieuwe business creëren.

Dare2Cross is een methode om cross-sectorale samenwerking tot stand te brengen. Door samenwerking over sectoren heen en tussen organisaties uit verschillende sectoren worden innovatieprojecten opgestart. Rond concrete innovatievragen brengt Dare2Cross ondernemers samen die elkaar in hun normale bezigheden (waarschijnlijk) niet zouden ontmoeten. Zo creëert Dare2Cross nieuwe bedrijvigheid voor de regio.

Concrete cases en uitdagingen

De bijeenkomst op 14 november start om 12.00 uur. Na het plenaire deel – met sprekers Ramon Vullings en Karl Raats – is er een aantal breakout-sessies over concrete cases op het gebied van big data. Tijdens deze sessies leggen indieners van de cases concrete uitdagingen voor aan de groep.

De volgende cases worden behandeld:

 • Direct ingrijpen op productiefouten (Fokker Technologies): Hoe kunnen we eerder signaleren dat fouten optreden in de productie zodat er direct op ingegrepen kan worden (in plaats van controle achteraf)?
 • Veilig aanmeren (Mampaey Offshore Industries): Op welke manieren kunnen we incidenten en ongevallen voorkomen door realtime de veiligheid te waarborgen?
 • Minder opnames op de Intensive Care (Albert Schweitzer Ziekenhuis): Op welke manieren kunnen we (middels big data) onbedoelde zorggerelateerde schade voorkomen bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis?
 • Een gebouw niet bezitten, maar gebruiken (Building as a service): Hoe kan de bouwsector met hulp van Big Data ‘as a service’-producten en diensten ontwikkelen?
 • Een dataplatform voor Big Data (Royal IHC): Wat zijn de mogelijkheden van een platform voor Big Data in de offshore- en baggerindustrie?
 • Data durven delen (IRM Smart Pipeline Data): Hoe kunnen eigenaren van databronnen overtuigd worden van hun rol in een systeem voor ‘predictive maintenance’?
 • Veilig dankzij Big Data en Blockchain (Safety Changer): Zou het niet fantastisch zijn als je de veiligheid van processen (bijvoorbeeld op het gebied van voedselveiligheid, de leefomgeving en de maritieme industrie) realtime, sneller en foutloos kunt inspecteren?

  Deelnemen

  ‘Dare2Cross: Create value with big data’ vindt plaats op 14 november bij Hotel Postillion Dordrecht. De bijeenkomst start om 12.00 uur. Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt: geïnteresseerden wordt gevraagd vooraf de motivatie of betrokkenheid aan te geven. Meer informatie via Dare2Cross.nl.Pin It on Pinterest