Vacature
Programmasecretaris

nico persoon

Den Haag wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Om dat te bereiken is onder meer goed opgeleid personeel nodig. Daarom werd in 2018 het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie (KPE) opgericht, dat de energietransitie een plek geeft binnen het onderwijs. Greenport West-Holland is een van de partners. Daarbij ziet practor Nico Persoon van ROC Mondriaan óók een plek voor de tuinbouw. 

Wat is jouw rol binnen het Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie?

“Door de Haagse Hogeschool ben ik bij ROC Mondriaan gedetacheerd als practor. Dat betekent dat ik in het mbo-onderwijs de energietransitie een plek probeer te geven. Dat doe ik door docenten te helpen met kennis vanuit de Haagse Hogeschool (partner van de Greenport West-Holland) en door de praktijk in te brengen. Daarbij gaat het om onder meer projecten en stageplaatsen.”

Om welke opleidingen gaat het?

“Ik ben betrokken bij de opleidingen Metaal-, Elektro- en Installatietechniek, Bouw en Infra en Engineering. De insteek is de woningbouw: dat is het grote probleem op de korte termijn. Er moeten nog dit jaar 3.000 woningen van gas los in Den Haag. Daarvoor is veel goed opgeleid vakpersoneel nodig.”

Gaat het alleen om woningbouw?

“Binnen ROC Mondriaan is inmiddels basis praktijkkennis over de energietransitie, en die kennis groeit alleen maar. Die willen we ontsluiten via partner en via andere opleidingen in de regio. De energietransitie raakt ons immers allemaal. En dat past ook bij het doel van het KPE: het versnellen van de energietransitie.”

Speelt de tuinbouw ook een rol?

“Zeker. ROC Mondriaan is ook gevestigd in Westland, daardoor is er een grote link met de tuinbouw. Ik wil dat binnen het onderwijs meer – zover mogelijk – aandacht is voor typische tuinbouwonderwerpen, zoals grote installaties, aardwarmte en warmtenetten. Bedrijven die interessante projecten of stageplaatsen hebben, mogen zich zeker bij me melden!”

Klik hier voor meer informatie Pin It on Pinterest