Jaarevent 2023

EricPootEen consortium van onderwijs, onderzoeksinstellingen en ondernemers gaat de komende jaren aan de slag met een fieldlab vertical farming. Uitgaande van een positief besluit van het Europese EFRO-fonds (dat naar verwachting voor de zomer definitief wordt). Het consortium ontstond op initiatief van het Innovatiepact van de Greenport en InnovationQuarter. Eric Poot van Wageningen University & Research (WUR): “Doel is dat deze regio een internationale vraagbaak op het gebied van vertical farming wordt.” 

Het Innovatiepact van de Greenport (Woody Maijers) en InnovationQuarter (Anne-Claire van Altvorst) werkten aan een gezamenlijk plan voor onder meer kennisontwikkeling op het gebied van vertical farming. WUR had soortgelijke plannen en ook andere partijen in de regio. Daarop is besloten de handen ineen te slaan en een EFRO-subsidie voor regionale ontwikkeling aan te vragen voor een fieldlab Vertical Farming, vertelt Eric Poot, teamleider van WUR Glastuinbouw en themacoördinator Kennis & Innovatie Greenport West-Holland. 

Wie zitten er in het consortium?

“Het is echt een triple helix-samenwerking. Vanuit het onderwijs zijn het Hogeschool Inholland en Proeftuin Zwaagdijk vanuit het World Horti Center, vanuit de onderzoeksinstellingen WUR Glastuinbouw, Wageningen Economic Research, Delphy, en Improvement Center, en de bedrijven zijn Logiqs, Signify (voorheen Philips Lightning), Future Crops en Vitro Plus. De aanvraag wordt ondersteund door Certhon, Priva, Rijk Zwaan en Van Gelder. Het mooie is dat we ook een mooie regionale spreiding hebben, met partijen uit Westland, Oostland en Ridderkerk/Barendrecht (Dutch Fresh Port).”

Hoe verliep het indienen van de aanvraag?

“WUR, Improvement Center en InHolland hebben ervaring met dit soort aanvragen, dus wij hebben daarin de lead genomen. We werden daarin overigens uitstekend ondersteund door het bureau Haute Equipe. De aanvraag moest heel snel worden ingediend. Inmiddels heeft een commissie van deskundigen de aanvraag inhoudelijk positief beoordeeld. Dat ging heel snel: het is de eerste keer dat een aanvraag voor een zogenoemd fieldlab in één keer – dus zonder aanvullend inhoudelijk onderzoek – werd goedgekeurd door de betreffende commissie. Waarschijnlijk starten we eind dit jaar. Het project zal in totaal vier jaar duren.”

Wat gaat het consortium doen?

“Het plan bestaat uit vier lijnen. Allereerst marktbewerking. De deelnemende partners gaan aan de slag hoe ze de consument kunnen overtuigen met het verhaal over vertical farming. De tweede lijn is onderwijs: hoe kunnen we studenten opleiden om aan de slag te gaan met vertical farming. In de derde lijn gaan we aan de slag met onder meer de teelt. De vierde lijn is wat we ‘business versneller’ noemen: dat is de vorming van het netwerk waarin gezamenlijk aan business development wordt gewerkt.”

Wat is het gemeenschappelijke doel van die vier lijnen?

“We willen dat deze regio een internationale vraagbaak wordt op het gebied van vertical farming en van daaruit business genereren. Dat bereiken we door het creëren van een netwerk en een langdurige samenwerking, en het bieden van faciliteiten en kennis. Op die manier kun je onder meer kennis koppelen die al bestaat op het gebied van vertical farming. Er is namelijk al veel onderzoek gedaan, maar het is nu tijd al die kennis te bundelen.”

Wat is de rol van de Greenport?

“De Greenport Horti Campus van de Greenport is penvoerder. Maar minstens zo belangrijk is de dat de Greenport alle betrokken partijen bij elkaar heeft weten te krijgen in samenwerking met InnovationQuarter. Daarmee heeft de Greenport voor mij écht haar meerwaarde bewezen.”Pin It on Pinterest