Agritech

“Het besef bij de ondernemers is er: we moeten omschakelen naar een duurzame energievoorziening”, vertelt Stefan Oussoren, tomatenkweker in Zevenhuizen over de Warmtecoöperatie Zuidplaspolder. Speciaal voor deze nieuwsbrief schreef hij een blog over de route naar een warmtenet voor die regio.

In 2016, alweer ruim 5 jaar geleden waren wij misschien wel de eerste warmtecoöperatie opgericht om vanuit een samenwerking tussen ondernemers, een stap te zetten in de energietransitie. Er deed ons een kans voor om aan te sluiten op de ‘Leiding over Oost’. 

Inmiddels kunnen we wel met zekerheid stellen dat die leiding er niet zal komen. Voor ons betekent dit echter niet dat daarmee onze ambities veranderen. Onze ambitie is nog steeds om medio 2025 te beschikken over een warmtenetwerk in de Zuidplaspolder. We realiseren het ons daarbij zeker, dat het geen gemakkelijke opgave is om invulling te geven aan deze ambitie. 

In tegenstelling tot andere glastuinbouwgebieden is geothermie bij ons in de polder geen voor de hand liggende optie en biomassa ligt publiek erg gevoelig. Ons beeld is dan ook dat we linksom of rechtsom zullen moeten aansluiten op de grotere, beoogde warmteinfrastructuur van Zuid-Holland.

Samenwerking

Op enkele kilometers afstand van onze polder ligt in de gemeente Lansingerland het welbekende RoCa-warmtenet van Eneco en Uniper. We hebben onze pijlen gericht op een koppeling met dat netwerk, want via dat netwerk wordt automatisch een verbinding gelegd met Rotterdam en het havengebied dat daarachter ligt. 

Om hier meer richting en actie op te zetten, zijn we een samenwerking met AgroEnergy aangegaan in de vorm van een Convenant. Samen hebben we een programma opgesteld, waarin we onszelf tot doel stellen warmtelevering in de Zuidplaspolder mogelijk te maken. AgroEnergy managet dit programma en vertegenwoordigt ons daarmee ook onder andere in afstemmingen met gemeentes.

We gaan door!

Fase 1 van het programma hebben we net afgerond. Deze fase bestond uit het maken van een grove schets van de situatie nu, gebaseerd op alle kennis die we in afgelopen jaren hebben opgedaan. In een rapportage is alle informatie gebundeld zodat een goed totaalbeeld ontstaat. We hebben daarmee weer meer beeld waar de mogelijkheden en onmogelijkheden zitten. Het is goed om vast te stellen waar ontwikkelingen en businesscases zoals waar wij aan werken, gevoelig voor zijn. We hoeven er geen verstoppertje over te spelen, het project waaraan we werken is op dit moment niet financieel haalbaar. 

Toch gaan we door, het moet! In de fase 2 gaan we verder met een haalbaarheidsstudie. In deze studie zullen we ons vooral richten op de knelpunten en aandachtspunten die in fase 1 zijn benoemd. 

Actievere gemeentes

Het is goed om te ervaren dat ook de gemeentes Zuidplas en Waddinxveen steeds actiever worden en we veel meer de samenwerking zoeken. De WSO speelt hierin ook een belangrijke rol. We realiseren allemaal steeds meer dat er echt iets moet gebeuren. 

Daarom blijven wij er ook echt in geloven dat er uiteindelijk een transportleiding richting de Zuidplaspolder komt en dat wij ons warmtedistributienet daarop kunnen aansluiten. Wij zorgen dat onze plannen klaarliggen. Met AgroEnergy zetten we nu de voorbereidende stappen. Komende periode zullen we met meer stakeholders in gesprek gaan, op zoek naar haalbaarheid.Pin It on Pinterest