Meet & Greet Energie

Hoogheemraadschap van Delfland – partner van Greenport West-Holland – heeft de Duurzaam-op-wegwijzer gelanceerd. Daarmee kunnen burgers en ondernemers hun woning en bedrijfsperceel verduurzamen. Op basis van antwoorden op een vragenlijst geeft de Duurzaam-op-wegwijzer een overzichtelijke lijst van simpele èn meer complexe duurzaamheidsmaatregelen. Ga naar de Duurzaam-op-wegwijzer

 Pin It on Pinterest