Agritech
De digitale flyer ‘Werkkansen in het Westland’ is gereed. De flyer is gemaakt naar aanleiding van de sectordeal Tuinbouw en Agro-Logistiek Westland, waarbinnen de gemeenten Den Haag en Westland de krachten bundelen om de werkkansen van mensen in een uitkeringssituatie te verbeteren. Samen met Glastuinbouw Westland, Greenport West-Holland, werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten wordt ingezet op het beter koppelen van langdurig werkzoekenden en bedrijven in het Westland binnen de tuinbouwcluster en de agro-logistieke sector. Download de flyer

 Pin It on Pinterest