Vacature
Programmasecretaris

Direct na de enorme stijging van de energieprijzen in het najaar van 2021 heeft Glastuinbouw Nederland met partners de lobby naar overheid en politiek opgepakt om het belang voor betaalbaarheid van energie te benadrukken en inzet hiervoor te bepleiten. Hierbij is de werking van de huidige SDE-systematiek een groot knelpunt. De tussenstand op 12 juli 2022 is dat de lobby tot dusver een motie heeft opgeleverd die door de Tweede Kamer is aangenomen. Zie de linkj hieronder. Vanzelfsprekend zetten Glastuinbouw Nederland en partners hierop onverminderd voort om de motie ook uitgevoerd te krijgenen worden alle bruikbare paden bewandeld, aldus Hans van den Berg (Glastuinbouw Nederland). 

Omdat door de extreem hoge gasprijs en het feit dat bij de berekening voor referentiekostprijs in SDE voor duurzame warmte (geothermie en biomassa) alleen de gasprijs wordt meegenomen, wordt in 2023 ook duurzame warmte erg duur voor een tuinbouwbedrijf. Het wordt zelfs veel duurder dan niet-duurzame warmte van WKK. Dit komt doordat naast hoge gaskosten ook goede opbrengsten zijn door hoge elektriciteitsprijzen door netlevering. Overigens geeft Glastuinbouw Nederland al jaren aan RVO aan in de SDE-consultatie aan dat de referentie (90% of 70%) TTF-gas als referentie voor warmtekostprijs glastuinbouw niet passend is.

Voor een glastuinbouwondernemer is het noodzaak om dagelijks actief te zijn met optimaliseren van de inzet van beschikbare productiemiddelen om een zo efficiënt mogelijke inzet van energie te bereiken. Dit is een spel dat een modern bedrijf goed beheerst. Ook is het doorgaan met de energietransitie door besparing en verduurzaming een absolute noodzaak voor glastuinbouwbedrijven. Dit dreigt in 2023 spaak te gaan lopen, doordat het verduurzamen in de verste verte niet meer concurrerend is.  

Door de werking van SDE wordt sterk ontmoedigd om door te gaan met inzet op duurzame warmte. Ondernemers zullen daardoor moeten kiezen voor meer betaalbare alternatieven; meer inzet van WKK, na de winter pas gaan planten, kas (deels) leeg laten liggen, etc. Het gaat hier om gezond economisch handelen van ondernemers om het bestaansrecht van het bedrijf te kunnen waarborgen.

Bekijk het eerder verschenen lobbydocument over de SDE problematiek

Hans van den Berg,
Glastuinbouw NederlandPin It on Pinterest