Magazine Aan het werk

Tijdens de jaarlijkse ERIAFF-conferentie in het Griekse Thessaloniki is het ERIAFF Plants Pact ondertekend, onder meer door Provincie Zuid-Holland. Doel van het pact is het versterken we de samenwerking in een duurzame tuinbouwsector in Europa. Marga Vintges (EU-coordinator Greenport West-Holland) gaf tijdens de conferentie een presentatie over de clustersamenwerking binnen Greenport West-Holland.

ERIAFF staat voor European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry. Het netwerk – dat in 2012 werd opgericht – telt 92 deelnemende regio’s. ERIAFF zet zich onder meer in voor de integratie van Europees beleid op het gebied van landbouw, voeding en bosbouw en voor de ontwikkeling van interregionale innovatieprojecten.

Van 14 tot en met 16 juni was in het Griekse Thessaloniki de jaarlijkse conferentie van ERIAFF. Voor Greenport West-Holland, Gemeente Westland en de Provincie Zuid-Holland is deelname aan de bijeenkomst belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwste ontwikkelingen en programma’s van de Europese Commissie én om contacten op te doen.

Nederland was goed vertegenwoordigd bij de conferentie. Er waren medewerkers en gedeputeerden van verschillende provincies. Ook werd het Nefertiti-project op het ERIAFF gepresenteerd: Provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland maken deel uit van het consortium. Marga Vintges gaf tijdens de eerste dag een presentatie over de clustersamenwerking in de Greenport West-Holland.

Ondertekening ERIAFF Plants Pact
Tijdens de tweede dag waren er workshops, onder meer van de ‘Plant working group’ van ERIAFF. Tijdens deze workshop hebben diverse directeuren en besturen van Europese partnerregio’s hun handtekening gezet onder het ERIAFF Plants Pact. Met dit pact onderschrijven de regio’s de samenwerking binnen het ERIAFF-netwerk. De ondertekenaars van het pact zijn onder andere de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Franse regio Pays de la Loire, Duitse regio Thüringen, Italiaanse regio Toscane en de Belgische regio Vlaanderen.
De partijen gaan aan de slag met de thema’s van het pact; klimaatneutraliteit, circulaire productie, hightech productie, slimme logistiek en weerbare gewassen. Hierbinnen wordt ingezet op het reduceren van het plasticgebruik, door het bevorderen van gesloten recycleketen binnen de EU, duurzame teeltondergronden, hergebruik van energie en een sterk watermanagement.
Daarnaast wordt er ingezet op technologische vooruitgang en slimme infrastructuren. De samenwerking vertaalt zich bijvoorbeeld door in Europese samenwerkingsprojecten.

‘Beter innoveren en moderniseren’
Ton Jonker, aanwezig namens Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie: “Door het tekenen van dit pact versterken we samenwerking in een duurzame tuinbouwsector in Europa. Daardoor kan de sector beter innoveren en moderniseren. Als provincie maken we ons hard voor samenwerking binnen en buiten de sector om te zorgen dat de overstap naar duurzame energie, digitaal en circulair wordt gestimuleerd.”
De Europese tuinbouwsector biedt innovatieve oplossingen die nodig zijn voor gezonde samenlevingen over de hele wereld. Daarnaast draagt de tuinbouw bij aan het waarborgen van de voedselzekerheid in de EU. De sierteelt levert planten, bloemen, bollen en bomen voor een duurzame en groene leefomgeving.
Niet alleen Zuid-Holland kent een levendige tuinbouwsector; ook andere Europese regio’s plukken de vruchten van deze manier van voedselproductie. Voor de uitdagingen die voortkomen uit deze sector, worden internationaal de krachten gebundeld. De partners van ERIAFF zetten zich in door samen te werken aan diverse Europees breed gedragen thema’s. De provincie Zuid-Holland is binnen het netwerk een van de oprichters van de werkgroep die zich richt op de tuinbouw.

Bezoek aan American School of Agriculture
Tijdens de tweede dag waren er verder onder meer matchmaking-workshops over het ontwikkelen van gezamenlijke voorstellen voor verschillende interessante Europese calls, en een meeting van de Smart Specialisation Strategy Partnership on High Tech Farming. Daar werden met name de I3 calls (een nieuw EU subsidieprogramma) uitgebreid besproken.

Tijdens de laatste dag waren er onder meer ‘field visits’. De excursie van Nefertiti ging naar de campus van de American School of Agriculture. Dit is een private instelling met undergraduate (peuter, basis, en middelbaar onderwijs) die grotendeels wordt bekostigd door de opbrengsten van het boerenbedrijf. Daardoor zijn de kosten voor leerlingen en studenten bijzonder laag.Pin It on Pinterest