Vacature
Programmasecretaris

De negende PIC-meeting, georganiseerd door Greenport West-Holland, is zeer goed verlopen. Experts uit een groot aantal Europese landen namen deel aan presentaties, workshops en discussies over internationale samenwerking binnen de agrarische sector. Daarnaast bezochten ze onder meer de GreenTech, de FlowerTrials en enkele aansprekende bedrijven in de Greenport.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Plant InterCluster (PIC) is een samenwerking van vier Franse plantclusters. PIC organiseert jaarlijks een internationale bijeenkomst: de editie van 2019 werd door de Greenport georganiseerd van 11 tot en met 13 juni,waar clusterorganisaties, ondernemers, kennisinstellingen en overheden vanuit Frankrijk, België, Spanje, Italië en Nederland aanwezig waren. Aansluitend was er een bijeenkomst van TRACK, de Europese samenwerking op gebied van Big Data in de agrarische (planten-)sector.

De PIC-meeting startte met een bezoek aan de GreenTech, waar twee gerichte rondleidingen (Urban Farming Innovatie en Digitalisering en Big Data) werden gegeven. Op woensdag waren er in het World Horti Center onder meer een conferentie en workshops. Daar presenteerden verschillende Europese, agrarische clusters hun initiatieven (op het gebied van Big Data, digitalisering, sensoring, plantenstoffen en gezondheid & voeding) en er waren workshops over onder meer watermanagement en urban farming. Christophe Guichard van de Europese Commissie vertelde via een audioverbinding hoe Europa samenwerking tussen clusters bevordert, onder meer met als doel dat de export buiten de EU stijgt.

Woensdagavond was er een netwerkdiner in het Green Event Centre van Bunnik Plants en tekenden de Greenport West-Holland en het Franse cluster Vegepolys een samenwerkingsovereenkomst. Beide clusters willen de innovaties in de tuinbouwsector versnellen door het verbinden van Europese clusters (ondernemers, overheid en kennisinstellingen). Daarnaast waren tijdens de driedaagse PIC-meeting bedrijfsbezoeken aan onder meer de FlowerTrials, de Demokwekerij Westland, WageningenUR Bleiswijk, Delphy Improvement Centre en Anthura .

Vrijdag 14 juni nam een deel van de bezoekers aan de PIC-meeting deel aan een bijeenkomst over TRACK. Binnen TRACK werkt de Greenport West-Holland samen met partners uit Spanje (Technological Corporation of Andalusia), Frankrijk (Vegepolys), Roemenië (AgroTransilvania Cluster) en Italië (Emilia-Romagna Regional Agrifood Clust-ER). Het project wordt gecoördineerd door Vegepolys en gefinancierd door het COSME-programma van de Europese Unie.

Marga Vintges, namens de Greenport actief op het gebied van internationalisering: “Het wordt voor de Nederlandse tuinbouw steeds belangrijker te werken aan een goede internationale positie. Samenwerking binnen Europa is daarbij essentieel. Daarom zijn we zeer blij dat we de PIC-meeting mochten organiseren, en dat de reacties van de deelnemers zo positief waren. Met de PIC-meeting hebben we een grote stap gezet in verdere samenwerking binnen Europa, dankzij de inzet van ons sterke ondernemers- en kenniscluster.”Pin It on Pinterest