Magazine Aan het werk

Het Europees Comité van de Regio’s heeft de werkgroep ‘Green Deal Going Local’ opgericht. Deze groep werkt aan de volgende stap in het kader van de Europese Green Deal, de EU-strategie voor duurzame groei met als doel in 2050 klimaatneutraliteit.

De Europese Green Deal is de routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. Hij omvat een nieuwe strategie voor duurzame groei, samen met een reeks wetgevingsmaatregelen, beleidsmaatregelen en financieringsmechanismen. De doelstelling is drieledig: geen netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050, loskoppeling van de economische groei van het gebruik van hulpbronnen, geen uitsluiting van personen of plaatsen (Europese Commissie). De Europese Green Deal omvat de volgende gebieden: Duurzame energie, Circulaire economie, Schoon vervoer, Natuur en biodiversiteit, Voeding en landbouw en Groene financiering.

De werkgroep ‘Green Deal Going Local – waarvan de Zuid- Hollandse gedeputeerde Jeannette Baljeu lid is -’ moet ervoor zorgen dat zowel de Europese Green Deal als de herstelstrategie van de EU daadwerkelijk worden omgezet in concrete projecten en rechtstreekse financiering voor lokale en regionale overheden. De werkgroep heeft drie specifieke doelstellingen:

  • de standpunten van steden en regio’s in het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)  over de talrijke beleidsinitiatieven in het kader van de Europese „Green Deal” verzamelen en ervoor zorgen dat hun stem wordt gehoord
  • vlottere samenwerking tussen de EU-instellingen om steden en regio’s centraal te plaatsen in het beleid ter bevordering van de koolstofneutraliteit
  • de problemen waarmee de lokale en regionale overheden worden geconfronteerd bij de uitvoering van de groene transitie op lokaal niveau overbrengen en hun prestaties en goede praktijken onder de aandacht brengen, zodat deze gemakkelijker in de hele Europese Unie kunnen worden toegepast

De huidige prioriteiten van de werkgroep zijn onder meer de Europese klimaatwet en het Klimaatpact, het Fonds voor een rechtvaardige transitie, een nieuwe industriestrategie voor Europa, schone lucht en schoon water, waterstof, het nieuwe Actieplan voor de circulaire economie, biodiversiteit en bossen.Pin It on Pinterest