Agritech

De data gedreven kas van Tomatoworld is geopend door burgemeester Bouke Arends van gemeente Westland en Tomatoworld-directeur Miranda van den Ende. De opening viel samen met de viering van het 12,5-jarig bestaan van Tomatoworld. Bij data-gedreven teelten wordt 24/7 data verzameld uit de  klimaatcomputer, sensoren en camera’s in de kas. Deze ruwe data worden omgezet in slimme informatie, weergegeven in dashboards. De Greenport is samen met de Provincie en Hagelunie een van de financiers van dit project.  

De opening van de eerste publiek toegankelijke datagedreven kas ter wereld werd gestreamd vanuit Tomatoworld. Gastheer Rob Veenman ontving daarnaast veel gasten die spraken over het belang én de toekomst van data en digitalisering in de tuinbouw. Zo vertelde programmamanager Jolanda Heistek van Greenport West-Holland dat de datagedreven kas een parel is voor de regio, en dat door het fieldlab en door samenwerking binnen het cluster ontwikkelingen versneld kunnen worden. Erik Persoon (bestuurslid Greenport) vertelde dat de Hagelunie dit project mede ondersteunt in verband met de kansen op nieuwe verdienmodellen. Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, gaf aan dat dit het antwoord is op onder meer de groei van de wereldbevolking: daarvoor moet meer geproduceerd worden, met minder inzet van grondstoffen. 

Peter Hendriks, CEO van Hoogendoorn Growth Management, vertelde dat er behoefte is aan goede kennis over de plant en over het optimaliseren van de productie. De plant kan die kennis aan de mens geven door middel van onder meer sensoren. De mens blijft dus nodig om die data te kunnen interpreteren. Hendriks: “Er worden momenteel wereldwijd meer kassen gebouwd dan dat er telers worden opgeleid.”

Tijdens de uitzending vertelde directeur Van den Ende dat kennis over de datagedreven kas wordt gedeeld via een nieuw platform: Dutch Horti Platform. De uitzending van de opening kan nagekeken worden via https://tomatoworld.activehosted.com/f/11

Het project wordt mede mogelijk gemaakt en gesteund door Hagelunie innovatiefonds en Greenport West Holland (samen met de provincie Zuid-Holland). Daarmee geeft de Greenport invulling aan de Digitaliseringsvisie voor het regionale tuinbouwcluster.

 Pin It on Pinterest