Meet & Greet Energie

logo-fieldlabFieldlab Vertical Farming komt op stoom

De afgelopen periode zijn flinke stappen gezet bij verschillende werkpakketten van het Fieldlab Vertical Farming. Zo loopt inmiddels een onderzoek onder consumenten, zijn klimaatcellen gebouwd bij WUR in Bleiswijk en is er een test met de teelt van basilicum.

Gus van der Feltz – Projectleider Fieldlab Vertical Farming (Greenport Horti Campus) geeft een opsomming van de resultaten uit de verschillende werkpakketten: 

In Marktbewerking en Vraagarticulatie is begonnen met kwalitatief onderzoek onder Nederlandse consumenten naar de aankoopfactoren van consumenten voor verse groenten, het beeld dat Indoor Farming bij hen oproept, hoe ze indoor farming positioneren ten opzichte van vollegrond en kassenteelt en hoe je indoor farming aantrekkelijk kunt maken bij consumenten. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt in de tweede helft van 2020 een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse consumenten kan worden gedaan, met inhoudelijke rapportage voorzien voor eind Q1 2021.

In Onderzoek en Demonstratie zijn klimaatcellen bij WUR Bleiswijk gebouwd, waarmee de eerste vingeroefeningen worden gedaan. Samen met Delphy is een test opgezet waarin basilicum groeit in verschillende omgevingen wordt bekeken. Tegelijk loopt het afregelen van het systeem nog. Delphy verwacht haar nieuwe klimaatcellen in Q1 2021 operationeel te hebben. In dit werkpakket wordt gekeken naar de invloed van microklimaten in teeltomgevingen op de groei van gewassen. Hiervoor zullen ook bij Fieldlab-partners beschikbare teeltcellen worden.

Recent is in Hortidaily al een Fieldlab-experiment van Delphy gepubliceerd. Vanuit het werkpakket Educatie zijn studenten vanuit InHolland aan de slag gegaan. Er loopt marktonderzoek naar hoe jongeren van 18-25 jaar tegen Indoor Farming aankijken en hoe producten in dat segment moeten worden neergezet. Ook worden er in stages bij Fieldlab partners proeven gedaan met indoor teeltfaciliteiten, om de gewassen en de gebruikte systemen beter te leren kennen. 

Ook is er contact tussen dit werkpakket en internationale initiatieven op het gebied van opleiding voor indoor farming, onder andere met FarmTech Society.

Er wordt daarnaast gewerkt aan een Duurzaam Platform voor de Indoor Farming sector. Er komt een ‘Verlangenvereniging Indoor Farming’ – die nog een mooiere naam gaat krijgen – om de verschillende initiatieven te bundelen en samen krachtiger te maken. Met Anne-Claire van Altvorst (InnovationQuarter), World Horti Center en het Fieldlab wordt gewerkt aan een stevig pre-competitief fundament voor de sector. Dit wordt een club voor iedereen die zich met Indoor Farming in Nederland bezighoudt. In het eerste jaar is deelname gratis, waarna er medio 2021 zal worden overgestapt op een lidmaatschapsmodel.

EFRO Project Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland

Binnen het project Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland werken bedrijven en kennisinstituten samen aan de duurzame versterking van de Nederlandse concurrentiepositie op het terrein van verticale tuinbouw, vanuit de regio Zuid-Holland. Kennis en expertise worden omgezet in concrete innovaties op het gebied van markt, technieken voor vertical farming, opleidingsprogramma’s en duurzaam netwerk in samenwerking met haar partners. 

Projectpartners zijn Stichting Greenport Horti Campus, Delphy, Future Crops, Logiqs, Hogeschool InHolland, Improvement Centre, Proeftuin Zwaagdijk, Signify, Vitro Plus, en Wageningen University & Research. Het project dat loopt van 2019 tot en met 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van EFRO en de Provincie Zuid-Holland. 

 Pin It on Pinterest