Magazine Aan het werk

De coronacrisis heeft enorme impact en gevolgen voor de samenleving en maatschappij. Dat geldt met name ook voor de tuinbouwsector waar voor veel bedrijven de afzet in één klap vrijwel volledig wegviel en nog lang niet terug is. Nu al wordt in de tuinbouwsector onherstelbare economische schade aangericht door deze crisis. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe lang deze situatie duurt en hoe ernstig en blijvend de economische schade aan de bedrijven en de sector zal zijn.

Voor ondernemers is het voortbestaan van hun bedrijven in het geding. Alle zeilen moeten worden bijgezet om überhaupt te overleven. Alle aandacht op korte termijn, op kosten besparen en op gebruik van de ondersteuningsmaatregelen van de overheid, en tóch de teelt en arbeid goed blijven regelen.

Nog meer dan voorheen zal ook energietransitie op korte termijn geld op moeten leveren en bij moeten dragen aan het herstel van bedrijven. Ook in de activiteiten van het EnergieAkkoord zullen we die focus aanbrengen. Op 14 april is dit een van de bespreekpunten voor de digitale vergadering van de stuurgroep van het EnergieAkkoord. Die stuurgroep heeft ook opdracht gegeven voor een evaluatie van de activiteiten en resultaten van het Akkoord in afgelopen jaren. U zult als partner ook benaderd worden voor uw mening hierover. Wij vragen u om ondanks de ernstige crisis hier toch aan mee te werken, zodat we rond de zomer kunnen beschikken over de resultaten. Dit is de basis voor een discussie over een mogelijk vervolg van het EnergieAkkoord in 2021.

In het besef dat andere zaken dan energietransitie nu volop uw aandacht vragen wensen wij u veel kracht en gezondheid toe.

Namens werkgroep EnergieAkkoord,

Nico van Ruiten
ProgrammaregisseurPin It on Pinterest