Jaarevent 2023

De regio heeft alles in huis om dé internationale voedingshub te worden. Hier zijn alle mogelijke oplossingen te vinden voor internationale voedseluitdagingen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het Food Cluster pakt samen met onderwijs, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven de handschoen op. “Die internationale positie kunnen we alleen innemen en behouden door samen te werken in de hele keten.”

 

Het Food Cluster startte enkele jaren geleden. Zo’n negentig bestuurders van grote voedingsbedrijven – van tuinbouw tot industrie, en van handel tot verwerking – werden gevraagd hoe zij naar de toekomst kijken. Nick van den Berg (senior beleidsmedewerker gemeente Rotterdam en lid programmateam Greenport): “De centrale vraag was: waar verdienen we in de toekomst ons geld mee? De economie van de regio is namelijk nu heel erg gebaseerd op fossiele grondstoffen, maar dat zal drastisch veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor de foodsector.” Klimaatverandering, duurzaamheid en digitalisering zijn de begrippen in de nieuwe economie.

Die gesprekken met ondernemers zorgden tevens voor het inzicht dat de regio alles in huis heeft koploper te worden op het gebied van voeding. Bovendien bleek dat nog onvoldoende bestuurders en burgers weten dat de keten van de groene sector (Food and Flowers) enorm belangrijk is voor de regionale en de Nederlandse economie. “Daarom hebben we destijds besloten deel te nemen aan de World Expo in Milaan, die als thema had ‘Feeding the Planet, Energy for Life’. Onze regio moet zich namelijk beter verkopen, we hebben zo veel te bieden!”

 

Rij van initiatieven

De World Expo kan gezien worden als de start van de huidige activiteiten van het Food Cluster, een samenwerkingsverband op het gebied van voeding, aangejaagd door de gemeente Rotterdam samen met de Greenport. “Milaan heeft de regio volgens mij dichter bij elkaar gebracht.” Doel van deze zogenoemde triple helix-samenwerking (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven) is samen met de sector mee bewegen met economische veranderingen.

Zo startte het Food Cluster een serie initiatieven samen met de verssector, zoals het seminar ‘Smart Fresh Smart Solutions’ tijdens de Fruit Logistica, de presentatie en ondertekening van ‘Food for the future’ (een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven), de masterclass Stad-Platteland 2016-2017 en projecten op het gebied van Personalized Food (in de strijd tegen onder meer diabetes). “Samen werken we aan nieuwe business cases voor de nieuwe economie.”

 

Samenwerken aan kennis en innovatie

“Al die projecten zijn bedoeld om de regionale economie te versterken”, aldus Van den Berg. “Onze regio is koploper op het gebied van voeding en moet dat blijven. Daarvoor moeten we onder meer op zoek naar nieuwe markten, naar duurzame oplossingen en naar meerwaarde.”

Dat bereikt het Food Cluster door samenwerking en aanjagen. “We richten ons op economische ketens en op het integreren van de visie van het bedrijfsleven. De overheid heeft in het Food Cluster een faciliterende rol richting de foodsector: hoe kunnen we helpen om jullie toekomstvisie mogelijk te maken? En vooral ook: wat kunnen we samen doen? Daarom is de samenwerking aangegaan met de Greenport, om samen het thema Voeding vanuit de procesindustrie, de handel, de logistiek, de verwerkende industrie en de tuinbouwproductie te verbinden.”

Dat ‘samen’ betreft dus niet alleen de tuinbouw, benadrukt Van den Berg. “Het gaat uiteindelijk om de hele groene sector in de regio. Die sector is van enorm economisch belang. Voor Nederland, maar zeker ook voor Rotterdam en de Rotterdamse haven. Samen moeten we werken aan kennis en innovatie”.

 

Roadmap Next Economy

Het Food Cluster loopt parallel aan de Roadmap Next Economy, de blauwdruk voor de regionale economie waaraan econoom Jeremy Rifkin werkt samen met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de regionale clusters. “De economie van de regio moet veranderen. Mede door geopolitieke ontwikkelingen en de klimaatverandering liggen er enorme uitdagingen en kansen voor onze regio. We hebben de kennis in huis en kunnen dus niet anders. Die veranderingen bereik je niet alleen, maar alleen als je samenwerkt.”

Folder Food Cluster

Bekijk de folder van het Food ClusterPin It on Pinterest