Jaarevent 2023

FRESH FOOD LUNCH

SAMENWERKEN IN DE REGIO ….
A HELL OF A JOB ….
DELEN, GUNNEN, MEERWAARDE ONTDEKKEN,
RUIMTE BIEDEN, LUISTEREN, OVERTUIGEN, WAARDERING
UITSPREKEN, BOOS DURVEN WORDEN,

ZELFKRITISCH ZIJN……VAN DIE DINGEN DUS.

Het jaar 2015 was voor de regionale Food Cluster zeer bijzonder,

Met ons initiatief voor deelname aan de World Expo te Milaan 2015 hebben we een geweldig netwerk opgebouwd en heeft iedereen kennis gemaakt met de Rotterdamse aanpak.

Zeker in het kader van de regionale samenwerking hebben we een enorme sprong voorwaarts gemaakt en hebben door pragmatisch samen te werken veel goodwill gekweekt en ruimte gekregen om de ambities rond het regionale Foodcluster te verduidelijken.

Met de komst van de MRDH is het speelveld van bestuurlijke- en sector gerelateerde netwerken alleen maar groter geworden. Wie gaat nu waarover en hoe kunnen we de ambities van de economische transitie effectief vormgeven? In 2015 zijn de eerste stappen gezet om de strategische gremia zoals de Greenport Westland Oostland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel inhoudelijk te stroomlijnen met de regionale Foodcluster Rotterdam. Al deze verbanden hebben namelijk dezelfde triple helix structuur; samenwerking met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden.

Vanuit deze structuur komen tot één regionale Food agenda is een belangrijke target voor 2016 waarbij ook een investeringsagenda hoort en een verdeling van de strategische opgaven, wie pakt wat aan. Dit om een effectieve inzet van mensen en middelen te kunnen bewerkstelligen. Vanuit deze aanpak kunnen we de agenda van de MRDH voeden en vandaaruit ook de match met de Next Economy agenda van Rifkin stroomlijnen.

Graag nodigen we je uit voor een interne lekkere – uiteraard – Fresh Food Lunch op:

maandag 14 maart a.s.
12.00 – 13.00 uur (inloop vanaf 11.45 uur)
Gebouw De Rotterdam
Zaal: 27.55
Wilhelminakade 179

Tijdens de bijeenkomst zullen we de voortgang van de regionale samenwerking regionaal Foodcluster toelichten en willen we graag suggesties en ervaringen met jullie delen in een dialoog.

Graag aanmelden via: [email protected]

Graag tot maandag 14 maart a.s.

Nick van den Berg

Programmamanager regionaal FoodclusterPin It on Pinterest