Jaarevent 2023

Betrouwbare data zijn essentieel voor telers. Daarom steken ze veel energie in het meten en monitoren van hun gewas. Vaak gebeuren die metingen handmatig. Met automatische beeldherkenning en AI kan dat sneller én betrouwbaarder. Een consortium bestaand uit AI-bedrijf Sobolt, Growers United en dataspecialist LetsGrow.com werkt aan een systeem voor automatische gewasregistratie. Dit consortium ontving een voucher van het Innovatieprogramma AgriTech. Jasper van der Auweraert, Innovation developer bij AI-bedrijf Sobolt: “Het gaat erom dat je weet wáárom een teler iets wil meten.”

Waaraan werken Sobolt, Growers United en LetsGrow.com?
“Binnen het consortium ontwikkelen we een systeem voor automatische gewasherkenning. Doel is dat een teler daardoor sneller betrouwbare en objectieve data over het gewas kan krijgen, vergeleken met handmatige metingen. Daarvoor gebruiken we onder meer 3D-beeldopnames en kunstmatige intelligentie: die data worden door LetsGrow.com vertaald in bruikbare informatie voor de teler.”

Hoe zag de samenwerking eruit?
“We zijn september 2021 gestart. Sindsdien hebben we wekelijks overleg over de voortgang. Dat gebeurde fysiek of digitaal. Daarnaast zijn we vaak samen de kas in gegaan. Dat was heel zinnig. Het is de beste plek voor vragen als: wat wil een teler eigenlijk weten? Welke data is daarvoor nodig? En hoe wordt deze geregistreerd? Met nieuwe technieken zijn immers andere zaken te meten dan wanneer je dat handmatig doet. Maar daarvoor moet je dus eerst elkaar goed begrijpen, en weten wat de verwachtingen en doelstellingen zijn.”

Kun je daar een voorbeeld van noemen?
“Neem het formaat van de bladeren. Telers meten momenteel handmatig de lengte en de breedte van een blad om daarmee iets te kunnen zeggen over de groei van het gewas. De lengte en breedte kun je ook meten middels beeldherkenning. Maar met beeldherkenning kun je óók het volledige bladoppervlakte meten. Dat leidt dus tot zinvollere informatie. Het is daarom belangrijk samen te zoeken naar de juiste parameters en randvoorwaarden.”

Wat is daarbij de belangrijkste uitdaging?
“Een kas is een gecontroleerde productieomgeving. Maar geen enkele plant groeit hetzelfde, bladeren hangen over elkaar heen en belichting varieert. Dat maakt automatisch meten een stuk complexer. En de data moeten goed geïntegreerd worden in het proces. Daarvoor was de samenwerking met Growers United en LetsGrow.com zo belangrijk. Samen hebben we verstand van het toepassen van data in groeimodellen en deze inzetten in de teelt.”

Sobolt is redelijk nieuw in de tuinbouw. Hoe bevalt de samenwerking met telers en toeleveranciers?
“We zijn sinds zo’n twee jaar actief in de tuinbouw. Zo lopen inmiddels enkele samenwerkingen. En we werken dus met Growers United en LetsGrow.com binnen het Innovatieprogramma AgriTech-voucher aan automatische gewasregistratie. Dat bevalt goed: we hebben echt het idee iets te kunnen toevoegen aan de tuinbouw. Daarom hebben we zelfs een eigen tuinbouwmerk gelanceerd: Plantfellow.com. Dat merk hebben we dit jaar gelanceerd tijdens de beurzen Horticontact en Greentech.”

En wanneer is de automatische gewasregistratie gereed?
“We verwachten dat begin volgend jaar een eerste versie klaar is. Hoe de verdere ontwikkeling er dan uitziet? Daarover zijn de drie partijen nog in overleg. Maar we willen er zeker mee doorgaan.”

(Foto: Rolf van Koppen)Pin It on Pinterest