Jaarevent 2023

De gemeente Den Haag gaat een samenwerking aan met Greenport West-Holland. Binnen dit partnership werkt de gemeente de komende jaren nauw samen met de omliggende gemeenten op het gebied van kennis en innovatie, voedselkwaliteit en voedselveiligheid.

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. De partijen werken aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster en aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De gemeente Den Haag wordt partner gedurende de komende twee jaren. Namens de gemeente zal wethouder Saskia Bruines (Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal) zitting nemen in de Greenboard van de Greenport.

Wethouder Saskia Bruines: “Met toetreding tot de samenwerking in Greenport-verband zijn we beter in staat de kennis en innovatie van de stad te verbinden met het regionale tuinbouwcluster. Samen met de humanitaire instellingen in de stad zie ik kansen op het gebied van de wereldvoedselproblematiek, internationalisering, verduurzaming en nieuwe energiebronnen.”

Adri Bom-Lemstra, voorzitter van de Greenport en gedeputeerde van Zuid-Holland: “We zijn blij dat ook de gemeente Den Haag partner is geworden. De verbinding tussen de stad en de Greenport – onder meer op het gebied van gezondheid en geluk – is immers een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende decennia.”

Uitbreiding samenwerking

Greenport en de gemeente Den Haag werken al samen op een aantal onderwerpen, zoals kennis en innovatie. Binnen de intensivering van de  samenwerking gaat Den Haag onderzoeken hoe Greenport en de stad elkaar kunnen versterken op de thema’s innovatie, veiligheid en digitalisering. Ook wordt de samenwerking op het gebied van internationalisering en positionering versterkt. Den Haag zet de regio internationaal op de kaart en zet daarbij meer in op cross-overs tussen de stad en Greenport.

Tot slot wordt ook op het gebied van voedselkwaliteit en voedselveiligheid de samenwerking geïntensiveerd. Bij de Greenport zijn al enkele onderwijs- en kennisinstellingen uit Den Haag betrokken. Door het aansluiten van de gemeente Den Haag wordt het Haagse netwerk van onder meer ministeries, NGO’s en corporates verder versterkt en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan  innovaties voor een gezonde en groene wereld.

(Foto: Rob Kamminga)Pin It on Pinterest