Jaarevent 2023

De afgelopen maanden zijn veel nieuwe wethouders en raadsleden gestart bij de verschillende Greenport-gemeenten. Begin juli heeft de Greenport voor deze bestuurders en politici twee kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. De wethouders en raadsleden waren blij verrast over de rol van het tuinbouwcluster met betrekking tot de maatschappelijke opgaven. De kracht en perspectieven van de triple-helix samenwerking binnen de Greenport en de reeds behaalde resultaten, zoals het EnergieAkkoord, innovatiepact en waterambitie. Onze partner FloraHolland was gastheer en heeft de wethouders geïnformeerd over de sierteeltketen.Pin It on Pinterest