Jaarevent 2023

Via RTV Lansingerland zijn wij benaderd om te kijken of er een mogelijkheid is om onderstaande serie over de Greenport te realiseren en uit te zenden (TV West, RTV Rijnmond, TV Westland, RTV Lansingerland).

Zoals meestal het geval is, is er geld nodig om dit realiseerbaar te maken. Voor RTV Lansingerland is deze kluif niet haalbaar maar zij vinden het idee van grote waarde. Mocht je interesse hebben om dit van de grond te tillen, meld je dan bij het secretariaat van Greenport West-Holland via e-mail: [email protected]

TV-serie ‘De Achtertuin’

De serie gaat over de glas- en tuinbouw in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De achtergrond van dit initiatief is enerzijds de, naar onze mening, grote onwetendheid van de burgers in onze regio over wat de tuinbouw is en anderzijds wat de betekenis is van deze sector voor de voedselvoorziening wereldwijd, voor de metropoolregio en met name ook voor Rotterdam.

Veilig, duurzaam, next economy

Veilig voedsel, duurzaam geproduceerd, is een belangrijk en mondiaal thema en biedt vele kansen als het om de “next economy” gaat. De metropoolregio kan hiervoor een belangrijk voorbeeld zijn. In het Rotterdamse beleidsplan “Stadsontwikkeling in de nieuwe economische realiteit” speelt food een belangrijke rol en wordt de foodsector als één van de drie meest kansrijke sectoren voor Rotterdam gezien. Met onze voorziene film/docuserie kunnen we de ideeën en plannen daarover inzichtelijk maken voor een breder publiek.

Het plan is te grootschalig en te ambitieus om te laten uitvoeren door de lokale omroep. Dat neemt niet weg dat ook de lokale omroep kan profiteren van de uitzendingen. Om de serie te kunnen realiseren is financiering noodzakelijk. Nick Ooms is samen met Raymond Tans bezig om te proberen de financiering rond te krijgen.

Gezien de kennis van en betrokkenheid bij de glas- en tuinbouw hebben zij Greenport West-Holland gevraagd dit bericht te delen zodat zij wellicht bedrijven vinden die hen kunnen helpen bij de realisering van het plan.Pin It on Pinterest