Jaarevent 2022

En dan is het alweer eind januari. Het jaar is in volle gang van start gegaan. Er zijn nu al veel  verschillende thema’s langs mijn bureau gekomen en besproken op bestuurlijke tafels en met ondernemers. Bekende woorden en ook ‘nieuwe woorden’. 

Een voorbeeld daarvan is Brede Welvaart en Impact. Het Manifest Vestigingsklimaat vanuit VNO-NCW en ondertekend door burgemeesters stelt dat: “Een brede welvaart vraagt om een goed regionaal vestigingsklimaat”. Daar mag ik in mijn rol als programmamanager elke dag aan werken samen met ondernemers, organisaties, kennisinstelling, gemeenten en provincie en inhoudelijke experts in de Greenport West-Holland. De kracht van regionale clusters wordt dus hoog op de agenda gezet maar wat betekent Brede welvaart dan in relatie tot de regionale agenda? En kun je impact meten?

Als onderzoeker weet ik: meten is weten en dat is ook van groot belang in de Greenport: meten wat de impact is van hetgeen wat we doen. Echter, niet alles is meetbaar. Als Welvaart ook welzijn betekent (en in woorden van de Greenport ‘Gezondheid en Geluk’), dan zit daar ook een stukje ‘onmeetbaar’ persoonlijk gevoel bij … 

Ik hoop dat in de hele discussie rond brede welvaart alle aspecten daarin overeind blijven. Dat we meten op basis van verdienvermogen, maar ook op footprint. Dus: impact voor de wereld van morgen. Maar dat we ook de impact op onszelf als mens in de maatschappij te allen tijde mee laten tellen. Dus het aantrekkelijk houden om te wonen, te werken en te leven, in mijn geval in West-Holland in het glastuinbouwcluster tussen de grote steden in …
In de Greenport West-Holland zetten ondernemers, kennisdragers en ambtenaren zich elke dag in om de energietransitie een stap verder te brengen, de biodiversiteit te vergroten, een veilige digitalisering te creëren, processen te automatiseren, verbruik van water te optimaliseren, verbruik van plastics en voedselverspilling te verminderen en met restromen nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Dit alles in een dichtbevolkte regio dus met een noodzakelijke gezamenlijke Ruimtelijke economisch strategie. Allemaal programma’s waarmee onze partners werken aan een sterk vestigingsklimaat voor het glastuinbouw productie- en handelscluster in de Regio West-Holland. En waarover je weer veel kan lezen in deze Update. Waarmee we de toonaangevende regio voor Gezondheid en Geluk willen worden. 

Misschien is dat wel de vertaling van Brede Welvaart en Impact: Gezond en Gelukkig werken, wonen, leven met verse groenten en prachtige bloemen en planten binnen handbereik… Dat is voor mij welvaart: gezond en gelukkig zijn!

Jolanda Heistek
Directeur Greenport West-HollandPin It on Pinterest