Jaarevent 2023

De glastuinbouw speelt een belangrijke rol in de energietransitie in Zuid-Holland.  Zo loopt de sector voor als het gaat om de invoering van duurzame energietechnieken, zoals aardwarmte. Daarnaast is een groeiend aantal bedrijven actief in het betrekken van de bebouwde omgeving bij de opwekking van duurzame energie. Dat was de belangrijkste boodschap van de zesde Meet & Greet Energie, georganiseerd door Greenport West-Holland en de gemeente Lansingerland.  

Greenport West-Holland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Energie is daarbij een van de speerpunten.

‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’,

Op dinsdag 17 december vond de zesde Meet & Greet Energie van de Greenport plaats in een afgeladen raadszaal in het gemeentehuis van Lansingerland. De bijeenkomst telde 130 bezoekers, waaronder veel ondernemers. Na afloop van de bijeenkomst ontvingen alle aanwezigen het boek ‘Minder gas? Kijk naar de kas! Maak uw eigen greenhouse’, dat de Greenport deze week uitgaf. Daarin toont de tuinbouw aan de inwoners van Zuid-Holland hoe de sector werkt aan de energietransitie.

Warmtenet in 2023

De bijeenkomst stond in het teken van ‘warmte in balans’. De tuinbouw heeft namelijk veel behoefte aan warmte, maar heeft ook vaak overschotten. De balans kan gevonden door gezonde business cases en samenwerking met bijvoorbeeld de bebouwde omgeving, zo bleek onder meer uit de presentatie van Hans Coenen van Gasunie. Dat bedrijf bereidt een warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag voor, met een aftakking naar het Westland. Ook maakt Gasunie op verzoek van het ministerie een Grand Design voor een grootschalig warmtenet in de provincie Zuid-Holland. Zowel steden als de tuinbouw zouden daarop moeten worden aangesloten. “Als alles meezit is de leiding naar Den Haag eind 2023 actief.”

Samenwerken met bebouwde omgeving

Gerdien Priester van Geothermie Alliantie Zuid-Holland gaf een presentatie over de beschikbare aardwarmte onder de provincie. Zuid-Holland is koploper als het gaat om het benutten van geothermie. Dat komt met name omdat juist hier de aardlagen erg geschikt zijn voor geothermie. Gevolg is wel dat de beschikbare vergunningen bijna allemaal uitgegeven zijn. Daarom pleitte Priester tijdens de Meet & Greet voor een optimale benutting van de capaciteit, onder meer door kennisuitwisseling en  samenwerking tussen tuinbouw en bebouwde omgeving. “Dat zou fantastisch zijn!”

Spannende dag voor sector

De Meet & Greet vond plaats op een spannende dag voor de tuinbouw. De Eerste Kamer stemde namelijk over een motie over de wet Opslag Duurzame Energie. De extreme belastingverhoging door die wet heeft grote negatieve gevolgen voor energietransitie in de  glastuinbouw, zo lieten ondernemers op de bijeenkomst ook weten.  De motie die oproept om beter rekening te houden met de gevolgen voor de sector is aangenomen, zo maakte gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, tevens voorzitter van Greenport West-Holland en van de stuurgroep EnergieAkkoord, bekend. “De uitdaging is taai, maar het doel blijft overeind: deze sector is een duurzame sector, en daarvoor knokken we.”Pin It on Pinterest