Magazine Aan het werk

(Bron: Glastuinbouw Nederland)

De glastuinbouw wil en kan de nationale energietransitie een impuls geven. Binnen vijf jaar is het jaarlijkse Nederlands aardgasverbruik te reduceren met in totaal ruim 900 miljoen kuub. Deze snelle reductie, vergelijkbaar met het jaarverbruik van ruim 750.000 huishoudens, is uniek voor Nederland. Dat aanbod doet de glastuinbouwsector aan politiek, overheid en maatschappij. Dat kan alleen in samenwerking met de overheid. De glastuinbouw moet immers door de huidige crisis worden geholpen. 

De Oekraïnecrisis benadrukt de urgentie om minder afhankelijk te zijn van (Russisch) gas. Het plan van de glastuinbouwsector draagt daaraan bij en vermindert binnen vijf jaar de CO2-uitstoot met ruim 1,6 megaton per jaar. Het brengt realisatie van de Nederlandse bijdrage aan het Parijs-akkoord en de doelen van de Europese Green Deal binnen bereik. De sector roept overheid en partners dan ook op om samen met de glastuinbouw te investeren om de versnelling te realiseren. Het plan is aangeboden aan de Tweede kamer, met daarbij een overzicht van de gewenste concrete beleidsaanpassingen.

Bekijk het Investeringsplan dat werd aangeboden aan de Tweede KamerPin It on Pinterest