Jaarevent 2022

De Nederlandse glastuinbouw slaat alarm! Door de aanhoudend hoge energieprijzen komen zelfs vooruitstrevende, in de basis gezonde glastuinbouwbedrijven in directe liquiditeitsproblemen. Vanwege de ernst van de situatie is deze week door Greenports Nederland namens het brede Nederlandse glastuinbouwketen een brandbrief gestuurd aan minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Jetten (Klimaat en Energie). De brandbrief is onder meer door Meindert Stolk, voorzitter van Greenport West-Holland (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland), ondertekend en door verschillende wethouders van de Greenport West-Holland gemeenten. 

Op vrijdag 21 januari is de brief door Adri Bom-Lemstra vz Greenports Nederland/Glastuinbouw Nederland officieel overhandigen aan minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Jetten (Klimaat en Energie) voorafgaand aan de ministerraad. Diezelfde middag heeft minister Staghouwer een bezoek gebracht aan Ted Duijvestijn (Duurzame tomaten in pijnacker-nootdorp, bestuurslid Greenport West-Holland) om te zien hoe duurzaam en initiatief een modern tuinbouwbedrijf is .

Bij Duijvestijn Tomaten, een glastuinbouwbedrijf in Pijnacker, wordt continu gezocht naar manieren om verder te verduurzamen, zoals opslaan van regenwater, biowaste verpakkingen en een plukrobot. De glastuinbouw in Nederland is uniek in de wereld door een grote innovatieve kracht en nauwe samenwerking tussen overheden, sectoren en kennisinstellingen. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer sprak met Ted Duijvestijn onder meer over het belang van de transitie naar duurzaamheid en over het effect van energieprijzen.

Lees de brandbrief op de website van Greenports Nederland.Pin It on Pinterest