Jaarevent 2023

Hoe kunnen ondernemers inspelen op de toenemende vraag naar plantaardig  voedsel, en welke rol speelt het onderwijs daarbij? Daarover ging het seminar ‘De kracht van plantaardig voedsel’ dat onlangs plaatsvond bij Inholland, partner van de Greenport. “Wat we missen in ons voedselsysteem is de samenwerking tussen producent, zorg  en de consument.”

Het seminar over plantaardig voedsel (op 14 september) was de eerste in een reeks bijeenkomsten bij Inholland Delft over duurzaamheid, en werd bezocht door een groot aantal ondernemers, onderwijsprofessionals en studenten. Een mooie mix voor de kennisdoorstroom die wordt beoogd vanuit het OnderwijsVernieuwingsProgramma die dit seminar organiseerde. Gastheer en gespreksleider was Willem Kemmers, projectleider van het Centre for Biobased Economy (CBBE) en projectleider Biobased Greenport West-Holland.

Personalised food

Tijdens het seminar kwamen drie sprekers aan het woord. Gaston Remmers van Platform Patiënt en Voeding is specialist in ‘personalised food’. Het Platform houdt zich bezig met de vraag hoe nieuwe ontwikkelingen rondom plantaardige voeding gestimuleerd kunnen worden. Het besef dat goed voedsel voor iedereen verschillend is, begint breder door te dringen, vertelde Remmers.

Om personalised food verder te ontwikkelen is volgens Remmers betere samenwerking tussen burger, onderzoekers, onderwijs, ondernemers, medici en wetenschappers nodig. “Nu wachten veel partijen nog op elkaar en leven er bij iedereen veel vragen.”

Oorzaak van ziekte

Bert Bouwman deed studie naar de relatie tussen oosterse en westerse kruiden en gezondheid en begeleidt alternatieve therapeuten. “De opleiding van westerse artsen gaat voor 99 procent over ziekte en één procent over gezondheid. Bij de alternatieve geneeskunde is dat andersom. Wij willen de oorzaak van ziekte behandelen.”

Oervolkeren vormen daarbij voor hem een inspiratiebron, want daar zijn individuen op hoge leeftijd nog opvallend fit, volgens Bouwman deels door gezondere voeding. Hij ging tijdens zijn presentatie onder meer in op de invloed van bacteriën op de heilzame werking van planten.

Vergrijzing en obesitas

Groene marketeer en lector co-creatief ondernemerschap (HAS Hogeschool) Roger Engelberts ging in op de potentie van plantaardige voeding. Vergrijzing en obesitas vormen volgens hem prachtige uitdagingen voor de tuinbouw, waarbij lessen uit de natuur als oplossing kunnen dienen.

Tijdens de levendige paneldiscussie gingen de sprekers in gesprek met bezoekers. Het publiek bleek erg gevarieerd: aan het woord kwamen onder anderen een voedselblogger, een producent van plantaardige melk en een dierenarts. De zorgverzekeraars lieten het helaas afweten. Een gemis vindt Gerry Kouwenhoven, programmamanager Agri, Food & Life Sciences bij Inholland. “Willen zij de zorgkosten dan niet omlaag?”.

Volgens Kouwenhoven zou de zorgsector (zowel voor mensen als voor dieren), producenten en consumenten beter moeten samenwerken. “We moeten samenwerken aan het optimaliseren van ons eigen voedselsysteem. Daar heeft trouwens onderwijs en onderzoek ook een taak in! Niet alleen de opleiding Tuinbouw of Verpleegkunde, maar samen gaan voor de cross-overs. Daarbij komt dat de consument het vertrouwen in voeding kwijtraakt. Twee derde van de consumenten experimenteert met voeding, vijftig procent gebruikt voedingssupplementen. Is dat nodig? Hier liggen kansen, zeker voor de agrarische sector.”Pin It on Pinterest